Noi investiții în infrastructura de apă și canalizare din Municipiul Onești

spacer A fost semnat ultimul contract de lucrări din cadrul Proiectului Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Acesta are o valoare de peste 51 milioane lei și vizează ample investiții în vederea îmbunătăţirii calităţii apei destinate consumului uman şi dezvoltării infrastructurii de apă potabilă, pentru creșterea calității vieții consumatorilor din municipiul Onești.

spacer RAJA S.A. a semnat miercuri – 27 ianuarie 2021, la sediul Centrului Zonal Onești, Contractul de lucrări Facilități noi de captare și tratare a apei, aducțiune și reabilitarea facilităților de înmagazinare existente în municipiul Onești, în cadrul Proiectului Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Alături de conducerea societății, reprezentată de Directorul General - Aurel Presură, la eveniment au fost prezenți Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța (ADI) - Florin Mitroi și Primarul Municipiului Onești – Victor-Laurențiu Neghină.
spacer Proiectul Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești, în valoare de 276 milioane lei, este unul dintre cele mai reprezentative proiecte integrate din domeniul alimentării cu apă potabilă și al colectării/tratării apelor uzate aflat în implementare la nivel național. Acesta vizează investiții pe raza municipiului Onești și este structurat în cadrul a 3 contracte de lucrări și 3 contracte de servicii a căror implementare va contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman, conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare.
spacer „Contractul semnat astăzi, ce are ca și componentă principală construirea unei stații de captare și tratare a apei, ca și sursă alternativă de apă pentru Onești, va fi din punctul meu de vedere cea mai importantă investiție implementată în municipiul nostru. Practic odată cu finalizarea acestui proiect Oneștiul nu va mai avea întreruperi de apă. În calitate de reprezentant al administrației publice locale, și partener în implementarea acestui proiect vă asigur de toată colaborarea și implicarea mea, astfel ca tot ce ține de noi să se materializeze în cel mai scurt timp” a declarat primarul Municipiului Onești, Victor-Laurențiu Neghină
spacer Despre importanța acestor investiții a vorbit și Florin Mitroi, Președintele ADI Constanța: “În calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța, vreau să vă asigur de un sigur lucru: chiar dacă sunteți departe de noi ca teritoriu, vom ține întotdeauna cont de nevoile dumneavoastră în aceeași măsură ca de nevoile celorlalți membri. Acest proiect, în valoare de peste 275 milioane lei este dovada că avem un scop bine definit, și anume acela de a furniza locuitorilor de aici apă și servicii la standarde europene, astfel încât să protejăm sănătatea tuturor, dar și mediul înconjurător. Aveți încredere că o echipă competentă și motivată lucrează pentru dumneavoastră!”
spacer Contractul de Lucrări  Facilități noi de captare și tratare a apei, aducțiune și reabilitarea facilităților de înmagazinare existente în municipiul Onești are o valoare totală de 51.401.987 lei cu TVA și se va derula pe o perioadă de 24 de luni, dintre care 6 luni – proiectare și 18 luni – execuția lucrărilor.
spacer Având în vedere că municipiul Onești are ca sursă unică de alimentare cu apă barajul de la Valea Uzului, în timp aceasta s-a dovedit a fi o mare problemă pentru asigurarea apei în ritm continuu. Astfel, s-a impus identificarea unei soluții fiabile care să asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apă. Prin acest contract se va realiza o nouă captare de apă de suprafață din râul Trotuș, o stație de tratare și una de clorinare, un rezervor nou de înmagazinare a apei potabile cu o capacitate de 7500 mc, o nouă statie de pompare apă potabilă, precum și 7 km de aducțiune. Totodată, rezervorul de 10.000 mc de la Cuciur va fi reabilitat împreună cu stația de clorinare și rețelele din incinta Gospodăriei de Apă Cuciur.
spacer “În momentul în care RAJA S.A a preluat rețeaua de apă și canalizare din municipiul Onești, prima noastră grijă a fost să realizăm un serviciu de calitate, întrucât, la momentul preluării, la Onești apa se furniza cu program. Din acel moment ne-am angajat să furnizăm apa potabilă în regim de continuitate, acest lucru nefiind posibil fără investiții, care s-au făcut în primă fază din fonduri proprii, iar ulterior am demarat acest proiect de peste 57 milioane euro cu finanțare europenaă. Închei prin a spune că Oneștiul va fi un oraș model la nivel de țară în ceea ce privește eficiența sistemului de alimentare cu apă și canalizare”,  a declarat Directorul general RAJA S.A. - Aurel Presură, la finalul evenimentului.
spacer Investițiile prevăzute a se realiza vor fi dotate cu echipamente SCADA, care permit citirea parametrilor de funcționare și integrarea acestora în sistemul centralizat al RAJA S.A.
spacer Contractul de lucrări semnat astăzi încheie lista contractelor prevăzute în  cadrul Proiectului. La finalizarea lucrărilor în Municipiul Onești, obiectivul privind gradul de conformare preconizat în cadrul POIM, în concordanță cu prevederile Directivei 98/83/EC, va fi atins atât pentru infrastructura de apă potabilă cât și pentru cea de canalizare. Prin implementarea proiectului se asigură accesul la servicii publice de apă și canalizare de calitate, îmbunătățirea calității vieții și a stării de sănătate a populației și dezvoltarea durabilă a zonei.
spacer Biroul de Comunicare

RAJA S.A. continuă extinderea și modernizarea
rețelelor de apă-canal în aria de operare

spacer RAJA S.A. Constanța a semnat astăzi, 16 noiembrie 2020, în prezența Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța - dl. Florin Mitroi și a Directorului General al RAJA S.A. - dl. Aurel Presură, două noi contracte de lucrări derulate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. Acestea vizează modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de colectare și tratare a apei uzate în localitatea Valu lui Traian, județul Constanța și în municipiul Onești, județul Bacău.

            CL 21 - Rețele apă și canalizare Valu lui Traian

spacer Contractul de lucrări Rețele de apă și canalizare Valu lui Traian reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare a apelor uzate din aria de operare a RAJA S.A., continuându-se astfel procesul investițional derulat prin Programele ISPA, SAMTID și POS Mediu de creare a sistemelor regionale în sectorul apei.
spacer Contractul face parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020, în valoare totală de 593.184.900 Euro (2.662.688.783,50 lei), finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.
spacer Această investiție, în valoare totală de 115.573.244,72 lei, se va derula pe o perioadă de 22 de luni și vizează 5 obiective:
spacer 1. Reabilitare rețea de distribuție apă, pe o lungime totală de 9.872 m și reabilitare    branșamente la consumatori, inclusiv cămine de apometru – 649 buc;
spacer 2. Extindere rețea de distribuție apă pe o lungime de 13.581 m și noi branșamente la consumatori, inclusiv cămine de apometru – 879 buc;
spacer 3. Extindere rețea de canalizare pe o lungime totală de 28.299 m și racorduri noi la consumatori – 1.938 buc;
spacer 4. Stații de pompare ape uzate menajere, cămine de decantare și conducte de refulare: 9 stații de pompare apă uzată, 9 cămine de decantare înaintea fiecărei stații de pompare apă uzată menajeră, pe rețeaua de canalizare, conducte de refulare aferente stațiilor de pompare în lungime de 8.469 m.
spacer 5. Cămine de reglare debit și monitorizare presiune – 22 buc.
spacer Toate lucrările prevăzute a se realiza în cadrul acestui contract vor fi dotate cu echipamente care să permită citirea informațiilor de funcționare de la distanță (tablouri locale de automatizare, debitmetre, vane electrice etc.). Echipamentele vor fi integrate în sistemul SCADA centralizat la nivelul RAJA S.A., în vederea operării automatizate.
spacer La finalizarea lucrărilor în localitatea Valu lui Traian, gradul de conformare cu prevederile Directivei 98/83/EC va fi de 100 %, atât pentru infrastructura de apă potabilă cât și pentru cea de canalizare.

spacer CL 1 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare menajeră în municipiul Onești

spacer Cel de al doilea contract de lucrări semnat astăzi are o valoare de 71.041.148,42 lei și se derulează în cadrul proiectului “Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești”.
spacer Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile existentă în municipiul Onești este de 72,78 km și are o vechime în anumite zone chiar și de 60 de ani.
spacer La momentul preluării de către RAJA S.A., aceasta funcționa cu mult peste presiunile de serviciu (cca. 3,5 atm.), ajungând în unele zone chiar și la 8 atm.
spacer Din cauza conductelor învechite, aflate într-un stadiu avansat de uzură, se înregistrau frecvent avarii care conduceau la pierderi de apă în sistem, în procent de aproximativ 70%, situație care se reflecta negativ atât în calitatea serviciului, cât și în situația economico-financiară a operatorului.
spacer Contractul de lucrări se va derula pe o perioadă de 24 luni și are în vedere atingerea următoarelor obiective:

spacer Toate investițiile prevăzute a se realiza vor fi dotate cu echipamente SCADA integrate în sistemul centralizat de dispecerizare al RAJA S.A.
spacer Biroul de Comunicare al RAJA S.A.

- Vezi aici stația actuală (stare jalnică)...

Susțineți acest website pe Patreon...

spacer Telefoane utile Onești:
- Poliția Locală Onești: : 0771394606
- Telefonul cetățeanului [DPP]: 0799201408
- Servicii foto-video: 0723626007

Actualizat: 25-Oct-2023 8:45

IGSU

Filmari Onesti

fotograf onesti

Onesti Online © 2001 - 2024 | Realizator www.ClaudiuStefanescu.ro | Temei legal de functionare | GDPR - Protecția datelor cu caracter personal |

Protectia Consumatorilor - A.N.P.C.

sus
facebook
youtube