Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești

spacer 16.01.2020 - Vezi mapa de presă în format pdf...

spacer Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) reprezintă o etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă și de apă uzată în Municipiul Onești, fiind primul program de finanțare europeană nerambursabilă de care acesta beneficiază.
spacer Delegarea Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul Onești către Operatorul Regional RAJA S.A s-a realizat în iunie 2017.
spacer Imediat după preluarea serviciului, prioritatea Operatorului a fost furnizarea apei de calitate în regim continuu către locuitorii Municipiului Onești, eliminarea pierderilor de apă și a disconfortului provocat de frecventele avarii.
spacer În acest sens, au fost întreprinse demersuri pentru accesarea fondurilor europene în cadrul POIM, obiectivele investiționale principale fiind identificarea unei surse noi de apă și construcția unei stații de tratare a apei pentru locuitorii Municipiului Onești, modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv reabilitarea stației de epurare existente.

spacer Pregătirea Proiectului “Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești” a demarat încă din anul 2018 prin organizarea procedurii de licitație și atribuirea contractului de servicii “Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești”, în valoare totală de 5.672.108 lei, asigurați de RAJA S.A. din fonduri proprii.
spacer Operatorul Regional a elaborat cu susținerea autorităților locale și aportul Ministerului Fondurilor Europene, Studiul de Fezabilitate aferent Proiectului, care include investiții în valoare totală de 57.800.181 euro, respectiv 275.608.601 lei, contractul de finanțare fiind semnat în data de 9 ianuarie 2020.

spacer Principalele investiții propuse prin Proiect:

spacer ALIMENTARE CU APĂ

spacer - 1 sursă nouă de apă
spacer - 1 stație nouă de tratare a apei potabile
spacer - 1 stație nouă de clorinare
spacer - 1 rezervor nou de apă potabilă și 1 reabilitat
spacer - 1 stație de pompare apă tratată
spacer - 7 km conductă nouă de aductiune
spacer - 1 stație de clorinare reabilitată
spacer - 19 km rețele noi de distribuție
spacer - 7 km rețele de distribuție reabilitate
spacer - 4 stații noi de pompare apă potabilă

spacer APĂ UZATĂ

spacer - 1 stație de epurare a apelor uzate (41.500 l.e.) 26 km rețele canalizare noi
spacer - 4 km rețele canalizare reabilitate
spacer - 11 stații noi de pompare a apei uzate
spacer - 7 km de conducte de refula

spacer În completare la investițiile propuse prin Proiect, RAJA S.A. a realizat din fonduri proprii lucrări în infrastructura de apă și apă uzată din Municipiul Onești în valoare totală de 30.654.448 lei, certificate de comisiile comune ale municipalității și operatorului.
spacer Aceste proiecte contribuie la dezvoltarea socio - economică a zonei prin stimularea investițiilor private în aria de implementare, asigură accesul la servicii publice de apă și canalizare de calitate, îmbunătățirea calității vieții populației și dezvoltarea durabilă a zonei.


Rezervoare de înmagazinare a apei - Cuciur

Investițiile Proiectului vor fi realizate prin trei contracte de lucrări

CL 1 - Reabilitarea și extinderea retelelor de alimentare cu
apă și a rețelelor de canalizare menajeră în Municipiul Onești

spacer Lungimea totală a rețelei de distribuție existentă în municipiul Onești este de 72,78 km. Aceasta are o vechime între 25 și 60 de ani și funcționează mult peste presiunile de serviciu (cca. 3,5 atm.), ajungând în unele zone chiar și la 8 atm.
spacer Datorită conductelor învechite, aflate într-un stadiu avansat de uzură, apar frecvent avarii și pierderi de apă în sistem, nivelul pierderilor fiind estimat la cca. 70%, situație care se reflectă negativ atât în calitatea serviciului, cât și în situația economică a operatorului.
spacer De asemenea, lungimea rețelei de canalizări existente în municipiul Onești, respectiv 52,7 km, cu o vechime între 9 și 60 de ani, nu acoperă toate zonele locuite, existând consumatori care nu beneficiază de serviciul de canalizare.


Situația actuală a rețelelor de apă

spacer În această situație, prin Contractul ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare menajeră în Municipiul Onești” vor fi realizate următoarele investiții:

spacer - 26 km rețele de distribuție noi și reabilitate;
spacer - 30 km rețele canalizare noi și reabilitate;
spacer - 7 km conductă de refulare apă uzată;
spacer - instalarea de vane de reducere a presiunii în rețeaua de distributie astfel încat presiunea medie în rețea sa fie de aprox. 3,5 atm;
spacer - sectorizarea rețelelor de apă;
spacer - 4 stații de pompare apă potabilă;
spacer - 11 stații de pompare apă uzată.

spacer Investițiile prevăzute a se realiza în cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente SCADA, care vor permite citirea parametrilor de funcționare și integrarea acestora în sistemul centralizat de dispecerizare al RAJA S.A.

Valoare totală a investițiilor: 89.166.231 lei

CL2 - Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din Municipiul Onești

spacer Construită în perioada 1948 – 1953 și modernizată în anul 1976, stația de epurare din Municipiul Onești a fost proiectată să trateze și să elimine apa menajeră uzată și apa industrială de pe platforma petrochimică Borzești, fiind o stație cu tehnologie învechită care necesită ample lucrări de reabilitare și retehnologizare. De asemenea, există depășiri ale indicatorilor de calitate pentru efluentul descărcat în receptorul natural, respectiv în râul Trotuș.


Situația actuală a Stației de Epurare

spacer În această situație, prin contractul “Reabilitarea si modernizarea Stației de Epurare din Municipiul Onești”, urmează a fi construită o stație de epurare cu o capacitate de 41.500 l.e., conform ultimelor tehnoogii în materie.

spacer Stația de epurare va fi prevăzută cu:

spacer - treaptă mecanică;
spacer - treptă biologică: reactoare (defosforizare, nitrificare, denitrificare), biomasă în suspensie, decantoare secundare;
spacer - treaptă de tratare nămol;
spacer - sistem SCADA.

spacer De asemenea, sunt prevăzute: construirea unei clădiri administrative și a unui laborator propriu pentru efectuarea analizelor de apă uzată, lucrări de amenajare a canalului de evacuare a efluentului în râul Trotuș, precum și lucrări privind închiderea in-situ a depozitului de nămol existent.

Valoare totală a investițiilor: 97.429.335 lei

CL3 - Facilităti noi de captare și de tratare a apei, aducțiune și
reabilitarea facilităților de înmagazinare existente în Municipiul Onești

spacer În prezent, Municipiul Onești dispune de o singură sursă de apă, care este preluată din Lacul Poiana Uzului fiind tratată la stația Cărăboaia și transportată către Gospodaria de apă Cuciur printr-o conductă de aducțiune de 28,7 km, înregistrându-se frecvente avarii care produc disconfort populației.
spacer Conducta de aducțiune care deservește în prezent Municipiul Onești a fost dată în exploatare în anul 1973 și proiectată pentru un debit maxim de 900 l/s. Rezervoarele de apă de la Cuciur, inclusiv căminele și conductele de legătură, precum si stația de tratare a apei se află într-o stare avansată de uzură, având o vechime cuprinsă între 47 și 65 de ani de la punerea lor în funcțiune.

spacer În această situație, prin Contractul “Facilităti noi de captare și de tratare a apei, aducțiune și reabilitarea facilităților de înmagazinare existente în Municipiul Onești” vor fi realizate lucrări complexe de dezvoltare și modernizare a infrastructurii de apă, respectiv:

spacer - o nouă captare de apă de suprafață din râul Trotuș;
spacer - o nouă stație de tratare a apei potabile;
spacer - o nouă stație de clorinare;
spacer - un rezervor nou de înmagazinare a apei potabile cu o capacitate de 7.500 m3;
spacer - o stație de pompare apă tratată;
spacer - 7 km conductă nouă de aducțiune a apei potabile;
spacer - reabilitare unui rezervor de apă reabilitat cu o capacitate de 10.000 m3;
spacer - reabilitarea stației de clorinare;
spacer - reabilitarea rețelelor din incinta Gospodăriei de Apă Cuciur;
spacer - sistem SCADA.

spacer De asemenea, este prevăzută construirea unei clădiri administrative și a unui laborator propriu pentru efectuarea analizelor de apă potabilă.

Valoare totală a investițiilor: 61.699.010 lei

Contracte de servicii

spacer Proiectul include și trei contracte de servicii, pentru supervizarea lucrărilor și managementul Proiectului, supravegherea arheologică și auditul Proiectului, prin intermediul cărora se va asigura:

spacer - supervizarea lucrărilor de construcţii prin personal de specialitate;
spacer - achiziția de echipamente și utilaje destinate operării și intreținerii infrastructurii de apă și apă uzată din Municipiul Onești;
spacer - dezvoltarea unui sistem GIS pentru sistemul de alimentare cu apă și de canalizare;
spacer - dezvoltarea unui sistem de modelare hidraulică a sistemelor de alimentare cu apă;
spacer - dezvoltarea unui sistem de management pentru reducerea pierderilor de apă din rețelele de distribuție și a infiltrațiilor în rețelele de canalizare;
spacer - dezvoltarea unui sistem SCADA pentru sistemul de alimentare cu apă și canalizare.

spacer De asemenea, pe parcursul implementării Proiectului, operatorul RAJA S.A. se va asigura de informarea la timp a populației Municipiului Onești cu privire la stadiul execuției lucrărilor, prin intermediul mijloacelor de informare în masă.

Valoare totală a contractelor de servicii: 16.546.697 lei

spacer Populația beneficiară de noile facilități obținute prin Proiect va fi de peste 35.000 locuitori, iar impactul major al investițiilor propuse se va concretiza în îmbunătățirea condițiilor de mediu și creșterea gradului de sănătate a populației din zonă.

Susțineți acest website pe Patreon...

spacer Telefoane utile Onești:
- Poliția Locală Onești: : 0771394606
- Telefonul cetățeanului [DPP]: 0799201408
- Servicii foto-video: 0723626007

Actualizat: 11-Jun-2024 8:21

IGSU

Filmari Onesti

fotograf onesti

Onesti Online © 2001 - 2024 | Realizator www.ClaudiuStefanescu.ro | Temei legal de functionare | GDPR - Protecția datelor cu caracter personal |

Protectia Consumatorilor - A.N.P.C.

sus
facebook
youtube