Iunie 2018

RAJA Constanța a predat investiții de 337 milioane euro către 24 de primării

spacer RAJA Constanța și-a demonstrat renumele de ”cel mai mare operator regional din România”, semnând, ieri, protocoalele prin care a predat către Primăriile cu care colaborează, investițiile pe care le-a realizat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 – 2013.
spacer În proiect s-au investit sume record de peste 337 de milioane de euro. Este cel mai mare program de mediu cu fonduri europene, desfășurat în România. RAJA a contribuit la acest proiect cu 56 de milioane de euro, bani obținuți printr-un împrumut de la BERD.
spacer Valoarea totală a proiectelor la data semnării a fost de 1.451.363.622 lei RON echivalentul sumei de 337.167.200 euro.
spacer RAJA a cofinanțat lucrările cu suma de 241.108.344 lei, respectiv 56.071.707.
spacer Proiectele realizate, respectiv valorile acestora, au fost:
spacer1. Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița: valoare 1.017.320.567 lei (238.259.536 euro);
spacer2. Executarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița: valoare 46.207.187 lei (10.303.295 euro);
spacer3. Canalizare menajeră, Comuna Valu lui Traian, etapa III, județul Constanța: valoare 26.340.628 lei (6.063.960 euro)
spacer4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov: valoare 221.755.451 lei (49.717.609 euro);
spacer5. Reabilitarea stației de epurare ape uzate Eforie Sud: valoare 139.739.789 lei (32.822.800 euro).

spacer 1. Proiectul Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița

spacer În valoare totală de peste 1 miliard lei, Proiectul Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița s-a desfășurat în perioada 2010 – 2015.
spacer A fost un proiect complex și totodată amplu, atât din cauza ariei geografice acoperite – investițiile Proiectului au vizat 19 unități administrativ teritoriale din județul Constanța și 3 din județul Ialomița (Constanța, Mangalia, Medgidia, Ovidiu, Năvodari, Cernavodă, Hârșova, Eforie, Techirghiol, Cumpăna, Mihail Kogălniceanu, Corbu, Lumina, Limanu, Poarta Albă, Valu lui Traian, Agigea, Cobadin, Tuzla, Fetești, Țăndărei, Fierbinți – Târg), cât şi din prisma naturii investiţiilor:
spacer - 11 staţii de epurare noi și reabilitate prevăzute cu treaptă terțiară;
spacer - 47 staţii de pompare ape uzate noi și reabilitate;
spacer - 4 rezervoare noi de înmagazinare a apei;
spacer - 1 staţie de clorare;
spacer - 1 staţie de tratare a apei potabile;
spacer - 33 de puţuri noi și reabilitate;
spacer - 266 Km extindere și reabilitare reţea de distribuție;
spacer - 426 km extindere și reabilitare reţea canalizare.
spacer Din acest motiv proiectul a fost împărţit în 41 de contracte de lucrări şi 4 contracte de servicii.

spacer 2. Proiectul Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa

spacer Datorită imposibilităţii asigurării resurselor de finanţare a lucrărilor de branșare/racordare a populației la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare de către Unitățile Administrativ Teritoriale, în vederea consolidării rezultatelor ce urmau a fi obţinute prin Proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din regiunea Constanța – Ialomița” și îndeplinirii Directivelor Comisiei Europene privind protecția mediului, RAJA SA a demarat la începutul anului 2014 o serie de acțiuni în vederea obținerii finanțării necesare realizării branșamentelor și racordurilor în 15 localități din județul Constanța și 2 localități din județul Ialomița (Medgidia, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Agigea, Tuzla, Ovidiu, Eforie, Cobadin, Corbu, Techirghiol, Năvodari, Lumina, Valu lui Traian, Limanu, Cernavodă, Dridu și Fierbinţi).
spacer În consecință, a fost obținută finanțarea Proiectului Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa, în valoare de peste 46 milioane lei, prin care au fost realizate peste 1.500 de branşamente şi peste 4.000 de racorduri noi, precum şi extinderea reţelei de distribuţie a apei cu 13,57 Km.
spacer Urmare a implementării proiectului, 11.000 de locuitori au beneficiat de branșamente noi și peste 18.000 locuitori au beneficiat de racorduri noi.

spacer 3. Proiectul Canalizare menajeră, comuna Valu lui Traian, etapa III, județul Constanța

spacer Prin acest Proiect în valoare totală de peste 26 milioane lei, derulat în perioada 2013 -2015, au fost realizate următoarele investiții:
spacer - executarea rețelei de canalizare menajeră prin curgere liberă, în lungime totală de 37,5 km;
spacer - montarea pompe performante la stațiile existente;
spacer - instalații de automatizare și transmitere la distanță a datelor tip SCADA pentru fiecare dintre cele trei stații de pompare;
spacer - achiziționarea a două grupuri electrogene pentru stațiile de pompare deja existente, pentru situațiile când se întrerupe energia electrică;
spacer - peste 2.000 de racorduri noi;
spacer - s-au executat lucrări de extindere canalizare menajeră pe un număr de 94 de străzi, iar prin lucrările executate, numărul de gospodării care au fost conectate a fost de 2.181 din numărul total de 4.500 de gospodării de la nivelul comunei.

spacer 4. Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov

spacer În valoare totală de peste 221 milioane lei, Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanța - Ilfovs-a desfășurat în perioada 2014-2016, investițiile propuse fiind derulate în 3 Unități Administrativ Teritoriale (Buftea, Corbeanca și Constanța).
spacer Investițiile au fost împărțite în 4 contracte de lucrări care au vizat realizarea următoarelor obiective specifice:
spacer - 4,47 km extindere și reabilitare conducte de aducțiune apă potabilă;
spacer - 19 puțuri noi/reabilitate;
spacer - 3 rezervoare de înmagazinare;
spacer - 4 stații de pompare noi/reabilitate;
spacer - 69,13 km extindere și reabilitare rețea de distribuție;
spacer - 2 stații noi de tratare a apei;
spacer - 66,41 km extindere rețea canalizare;
spacer - 14 stații de pompare apă uzată menajeră;
spacer - 1 stație de vacuum nouă pentru sistemul de canalizare;
spacer - 6,9 km conductă de refulare apă uzată menajeră;
spacer - 1 stație de epurare.
spacer Proiectul a reprezentat o etapă semnificativă a politicii RAJA S.A. privind reabilitările și extinderile infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare în județele Constanța și Ilfov, continuându-se procesul investițional derulat prin programe cu finanțare nerambursabilă.

spacer 5. Proiectul Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie Sud

spacer Implementarea Proiectului Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie Sud, în valoare de peste 139 milioane lei, a asigurat în principal creșterea calității apelor tratate descărcate în Marea Neagră, îmbunătățirea infrastructurii de tratare a apelor uzate și implicit creșterea calității apelor de îmbăiere a litoralului românesc din zona Eforie.
spacer Proiectul s-a desfășurat în perioada 2011-2015, iar noua stație de epurare are o capacitate de 745 l/s, dimensionarea capacității tehnice fiind pentru 140.000 locuitori echivalenți. Prin introducerea treptei terțiare de tratare a apelor uzate, Stația de Epurare Eforie Sud a devenit una dintre cele mai moderne stații de epurare din România. În plus s-a realizat scăderea riscului de poluare a Lacului Techirghiol şi a Bălţii Tuzla aflate în imediata apropiere a amplasamentului Staţiei de epurare Eforie Sud.
spacer Ca urmare a implementării Proiectelor anterior amintite, putem spune că serviciile oferite de către Operatorul Regional RAJA s-au aliniat la standarde europene, întrunind toate condițiile de calitate atât în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă cât și asigurarea serviciilor de canalizare/epurare.
După terminarea lucrărilor în aceste cinci Proiecte, procentul populației branșată la sistemul de alimentare cu apă în localitățile pentru care s-a obținut sprijinul financiar a crescut de la 93,1% la 97,7%. În mod similar, procentul de racordare la rețeaua de canalizare a crescut de la 74,2% la 87,3%.


Raliul Moldovei - Superspeciala de la Onești
Înregistrarea transmisiunii directe TVR 3 și TVR Iași - integral


Transmisiune TVR 3 cu 2 ore înainte de start


Reportaj Trinitas TV - pe scurt


Evenimentele pe larg


Pe scurt - reportaj Trinitas TV


Pe larg..

Susțineți acest website pe Patreon...

spacer Telefoane utile Onești:
- Poliția Locală Onești: : 0771394606
- Telefonul cetățeanului [DPP]: 0799201408
- Servicii foto-video: 0723626007

Actualizat: 11-Jun-2024 8:21

IGSU

Galerie video Onesti Online

Filmari Onesti

fotograf onesti

Onesti Online © 2001 - 2024 | Realizator www.ClaudiuStefanescu.ro | Temei legal de functionare | GDPR - Protecția datelor cu caracter personal |

Protectia Consumatorilor - A.N.P.C.

sus
facebook
youtube