CATEGORII

Sănătate şi ocrotire

Azilul de bătrâni din cartierul Slobozia

spacer Adresa: Strada Victoriei nr. 40 Bis, cartier Slobozia, mun. Oneşti, jud. Bacău
spacer Tel: 0334 410 574

spacer - Cazare în dormitoare spaţioase, foarte curate;
spacer - Îgrijire corporală şi menaj zilnic şi ori de câte ori este nevoie;
spacer - 5 mese pe zi: 3 principale + 2 gustări (duice + fructe)
spacer - Alimentaţie specială pentru persoanele cu regim, diete speciale pentru persoane cu diabet sau alte afecţiuni.
spacer - Asistenţă medicală, administrarea tratamentului prescris de medicul curant; consultaţie medicală în funcţie de starea sănătăţii fiecăruia;
spacer - Asistenţă socială,
spacer - Consiliere psihologică, retaţională, juridică;
spacer - Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber;
spacer - Sesiuni şi dezbateri pe diferite teme de interes general;
spacer - Servicii spirituale, religioase;
spacer - Centrul este destinat persoanelor vârstnice independente, care au domiciliul legal pe raza municipiului Oneşti şi Indeplinesc criteriile de eligibilitate privind instituţionalizarea.
spacer - Oferim servicii de cea mai bună calitate, croite pe măsura, dorinţa şi nevoile fiecăruia.

  • FOTO
  • VIDEO
Google Street View

spacer Acte necesare:
spacer 1 . Cererea de admitere în Centrul Sociat Slobozia,
spacer 2. Carte de identitate - original şi copie - pentru beneficiar şi copiii acestuia; (beneficiarul trebuie să aibă domiciliut în municipiut Oneşti)
spacer 3. Certificat de naştere - original şi copie - pentru beneficiar şi copiii acestuia;
spacer 4. Certificat de căsătorie - original şi copie;
spacer 5. Certificat de deces al soţului/soţiei sau sentinţă de divorţ - original şi copie;
spacer 6. Acte medicale;
spacer - Adeverinţă medicată de la medicul de famitie care să cuprindă: diagnostic, scurt istoric, tratamente efectuate, recomandări şi specificarea faptului că este deplasabil sau nu;
spacer - Certificat medicat din care să rezulte că s-au efectuat analizete medicale: RBW, VDRL, radiografie la plămâni, test HIV (pentru persoanele de până la 70 de ani), examen coproparazitologic,
spacer - Adeverinţă care să precizeze că nu suferă de boli infecto-contagioase;
spacer - Adeverinţă examen psihiatric;
spacer 7. Dectaratie notarială a beneficiarutui că nu are susţinători legati sau cu motivut pentru care doreşte internarea fără acordul copiitor, Dacă are copii, dectaraţie notarială din partea acestora care să conţină:
spacer - motivul pentru care nu pot îngriji persoana internată;
spacer - acordut lor pentru internarea acestuia în centru;
spacer 8. Cupon de pensie în original pentru luna în curs (pensia să fie prin mandat poştat);
spacer 9. Certificat fiscal, precum şi dectaratie notariată că nu este sau nu va fi înstrăinat bunut cu clauză de întreţinere;
spacer 10. Cazier judiciar;
spacer 11. Ancheta socială;
spacer După internare:
spacer 1 ) Angajament de plată beneficiar şi susţinător legal (după caz) - titlu executoriu;
spacer 2) Dectaraţie privind asumarea obligaţiei de înmormântare
spacer 3) Fişa geriatrică şi grila de evatuare socio-medicală (se realizează de către Centrut Social Stobozia);

Onesti Online © 2001 - 2024 | Realizator www.ClaudiuStefanescu.ro | Temei legal de functionare |

Protectia Consumatorilor A.N.P.C.

sus
Fii la curent cu noutatile...
youtube