Locuri de muncă în Oneşti - Lux-artim

Selectați TAB-ul corespunzător postului dorit.

1. Denumirea compartimentului: Productie

2. Denumirea postului: Ambalator

3. Se subordoneaza: Managerul Productie

4. Relatii functionale: Managerul Proiectare

5. Pregatirea si experienta:
- Studii: preferabil medii
- Cunostinte: interpretarea documentelor de lucru
- Experienta: pe post: preferabil 1 ani

6. Aptitudini si deprinderi necesare:
- Inteligenta
- Integritate fizica
- Atentie concentrata si distributive
- Initiativa
- Memorie vizuala
- Capacitate de a lucra cu oamenii
- Punctualitate
- Aptitudini de invatare continuă, flexibilitate şi deschidere la nou;
- Aptitudini de comunicare
- Respectarea instructiunilor orale si scrise
- Persoana ordonată şi organizată, rezistenta la stres şi activităţi repetitive;
- Orientare către detalii şi promptitudine în oferirea răspunsurilor;
- Usurinta in manipularea fizica si ordonarea obiectelor in mediul profesional, conformist, ordonat, eficient, spirit practic, sociabilitate, tact, amabilitate.
- Simt creativ dezvoltat cu aplicatii tehnice.
- Dexteritate manuala

7. Responsabilitati si sarcini:
-Postul de Ambalator presupune ambalarea mobilierului pachet. Gradul de responsabilitate si puterea de decizie vor creste direct proportional cu avansarea in functie si rezultatele obtinute pe parcurs.
- Respectarea deadline-urilor stabilite de comun acord cu superiorii
- Mentinerea curateniei si organizarea spatiului de lucru si a echipamentelor de lucru
-Sa verifice semifabricatele ce urmeaza a fi ambalate
- Sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
- Sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
- Sa sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
- Sa sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- Sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
- Sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
- Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
- Sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati;
- Sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
- Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi sau deteriorarea echipamentelor si utilajelor
- Sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
- Sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.
- Promovează imaginea companiei într-o manieră pozitivă, proactiva şi orientată către client.
- Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic

8. Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate
- Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma
- Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la firma
- Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau
- Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei
- Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma

9. Avantaje
- Posibilitate de promovare ca si coordinator ambalare
- Rasplata se face direct proportional cu implicarea angajatului in cresterea eficientei lucrului si a calitatii serviciilor oferite.
- Bonusuri de performanta pentru realizarea proiectelor in timp redus in conditiile mentinerii unei calitati impecabile a produselor finite.

10. Descrierea companiei SC Lux-Artim
-Trecut: peste 25 de  ani de experiență; 3.000 de clienți unici; 3 colaborări cu lanțuri de bricolaj; 7200 de proiecte pentru mobilă la comandă; 2180.000 de corpuri - mobilier de serie; 2.773.082 euro investitii cu fonduri europene.
-Prezent: folosind trecutul, faurim viitorul.
-Viitor: Chameleon Furniture (noul brand de produs Lux-Artim) tine cont de trei idei: adaptarea mobilierului la stilul casei și integrarea unor soluții inteligente.

Descarcă acest text în format .pdf...

1. Denumirea compartimentului: Productie

2. Denumirea postului: Montator mobilier

3. Se subordoneaza: Managerul Productie

4. Relatii functionale: Managerul Proiectare

5. Pregatirea si experienta:
- Studii: medii
- Cunostinte desen tehnic. Obligatoriu cunostinte de interpretare desen tehnic: vederi, sectiuni
- Experienta: pe post: preferabil 3 ani

6. Aptitudini si deprinderi necesare:
- Inteligenta
- Integritate fizica
- Atentie concentrata si distributive
- Initiativa
- Memorie vizuala
- Capacitate de a lucra cu oamenii
- Punctualitate
- Aptitudini de invatare continuă, flexibilitate şi deschidere la nou;
- Aptitudini de comunicare
- Respectarea instructiunilor orale si scrise
- Persoana ordonată şi organizată, rezistenta la stres şi activităţi repetitive;
- Orientare către detalii şi promptitudine în oferirea răspunsurilor;
- Usurinta in manipularea fizica si ordonarea obiectelor in mediul profesional, conformist, ordonat, eficient, spirit practic, sociabilitate, tact, amabilitate.
- Simt creativ dezvoltat cu aplicatii tehnice.
- Dexteritate manuala

7. Responsabilitati si sarcini:
-Postul de Montator mobilier presupune in prima faza asimilarea cator mai multe cunostinte din practica, acumularea de experienta in montarea mobilierului cu semifabricate prelucrate pe echipamenter CNC si implicarea directa in procesul de productie. Gradul de responsabilitate si puterea de decizie vor creste direct proportional cu avansarea in functie si rezultatele obtinute pe parcurs.
- Montarea eficienta a mobile si apoi coordonarea executiei proiectelor conform cu cerintele de calitate impuse de superiori.
- Respectarea deadline-urilor stabilite de comun acord cu superiorii
- Mentinerea curateniei si organizarea spatiului de lucru si a echipamentelor de lucru
-Sa verifice semifabricatele ce urmeaza a fi montate
- Sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
- Sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
- Sa sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
- Sa sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- Sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
- Sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
- Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
- Sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati;
- Sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
- Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi sau deteriorarea echipamentelor si utilajelor
- Sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
- Sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.
- Promovează imaginea companiei într-o manieră pozitivă, proactiva şi orientată către client.
- Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic

8. Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate
- Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma
- Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la firma
- Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau
- Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei
- Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma

9. Avantaje
- Posibilitate de promovare ca si coordinator proiecte
- Rasplata se face direct proportional cu implicarea angajatului in cresterea eficientei lucrului si a calitatii serviciilor oferite.
- Bonusuri de performanta pentru realizarea proiectelor in timp redus in conditiile mentinerii unei calitati impecabile a produselor finite.
- Bonusuri pe proiect.

10. Descrierea companiei SC Lux-Artim
-Trecut: peste 25 de  ani de experiență; 3.000 de clienți unici; 3 colaborări cu lanțuri de bricolaj; 7200 de proiecte pentru mobilă la comandă; 2180.000 de corpuri - mobilier de serie; 2.773.082 euro investitii cu fonduri europene.
-Prezent: folosind trecutul, faurim viitorul.
-Viitor: Chameleon Furniture (noul brand de produs Lux-Artim) tine cont de trei idei: adaptarea mobilierului la stilul casei și integrarea unor soluții inteligente.

Descarcă acest text în format .pdf...

1. Denumirea compartimentului: Productie

2. Denumirea postului: Operator CNC

3. Se subordoneaza: Managerul Productie

4. Relatii functionale: Managerul Proiectare

5. Pregatirea si experienta:
- Studii: medii (diploma de bacalaureat), studiile superioare, eventual in domeniul tehnic  reprezintă un avantaj
- Cunostinte desen tehnic. Obligatoriu cunostinte de interpretare desen tehnic: vederi, sectiuni
- Constituie un avantaj cunoasterea softurilor: Autocad sau programe de constructie 3D
- Experienta: pe post: preferabil 1 an

6. Aptitudini si deprinderi necesare:
- Inteligenta
- Integritate fizica
- Atentie concentrata si distributive, viteza de reactie
- Initiativa
- Memorie vizuala
- Capacitate de a lucra cu oamenii
- Punctualitate
- Aptitudini de invatare continuă, flexibilitate şi deschidere la nou;
- Aptitudini de comunicare
- Respectarea instructiunilor orale si scrise
- Persoana ordonată şi organizată, rezistenta la stres şi activităţi repetitive;
- Orientare către detalii şi promptitudine în oferirea răspunsurilor;
-Usurinta in manipularea fizica si ordonarea obiectelor in mediul profesional, conformist, ordonat, eficient, spirit practic, sociabilitate, tact, amabilitate.
- Simt creativ dezvoltat cu aplicatii tehnice.
- Dexteritate manuala

7. Responsabilitati si sarcini:
-Postul de operatorCNC presupune in prima faza asimilarea cator mai multe cunostinte din practica, acumularea de experienta in utilizarea echipamentelor CNC si implicarea directa in procesul de productie. Gradul de responsabilitate si puterea de decizie vor creste direct proportional cu avansarea in functie si rezultatele obtinute pe parcurs.
- Operarea echipamentelor CNC
- Pregatirea programelor de prelucrare, ajustare si executie prin prelucrari mecanice
- Executia eficienta sau coordonarea executiei proiectelor conform cu cerintele de calitate impuse de superiori
- Asigurarea functionarii optime a masinilor si mentenanta periodica a echipamentului.
- Respectarea deadline-urilor stabilite de comun acord cu superiorii
- Mentinerea curateniei si organizarea spatiului de lucru si a echipamentelor
-Sa verifice semifabricatele
- Sa lucreze corect cu programele informatice
- Sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
- Sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
- Sa sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
- Sa sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- Sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
- Sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
- Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
- Sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati;
- Sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
- Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi sau deteriorarea echipamentelor si utilajelor
- Sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
- Sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.
- Promovează imaginea companiei într-o manieră pozitivă, proactiva şi orientată către client.
- Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic

8. Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate
- Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma
- Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la firma
- Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau
- Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei
- Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma

9. Avantaje
- Posibilitate de promovare ca si coordinator prelucrari CNC
- Rasplata se face direct proportional cu implicarea angajatului in cresterea eficientei lucrului si a calitatii serviciilor oferite.
- Bonusuri de performanta pentru realizarea proiectelor in timp redus in conditiile mentinerii unei calitati impecabile a produselor finite.
- Bonusuri pe proiect.

10. Descrierea companiei SC Lux-Artim
-Trecut: peste 25 de  ani de experiență; 3.000 de clienți unici; 3 colaborări cu lanțuri de bricolaj; 7200 de proiecte pentru mobilă la comandă; 2180.000 de corpuri - mobilier de serie; 2.773.082 euro investitii cu fonduri europene.
-Prezent: folosind trecutul, faurim viitorul.
-Viitor: Chameleon Furniture (noul brand de produs Lux-Artim) tine cont de trei idei: adaptarea mobilierului la stilul casei și integrarea unor soluții inteligente.

Descarcă acest text în format .pdf...

1. Denumirea compartimentului: Proiectare

2. Denumirea postului: Proiectare de mobilier la comanda cu ajutorul softului de proiectare IMOS

3. Se subordoneaza: Managerului  Proiectare;

4. Relatii functionale: Clientii si Arhitecti/Designeri-colaboratori

5. Pregatirea si experienta:
-Experienta in proiectare mobila.
-Cunostinte AutoCad/IMOS
-Cunostinte generale PC: Ms Office.
-Capacitate de comunicare, organizare si lucru in echipa;
-Eficientizarea timpului de lucru, precizie.
-Abilitati excelente de comunicare;
-Empatic;
-Spirt de lucru in echipa.

6. Aptitudini si deprinderi necesare:
- Inteligenta
- Atentie concentrata si distributiva
- Initiativa
- Memorie vizuala
- Capacitate de a lucra cu oamenii
- Punctualitate
- Aptitudini de invatare continuă, flexibilitate şi deschidere la nou;
- Aptitudini de comunicare
- Respectarea instructiunilor orale si scrise
- Persoana ordonată şi organizată, rezistenta la stres şi activităţi repetitive;
- Orientare către detalii şi promptitudine în oferirea răspunsurilor;

7. Responsabilitati si sarcini:
-Conceperea si proiectarea mobilierului:
-Consilierea clientilor si realizarea masuratorilor specifice;
-Utilizarea programului IMOS pentru realizarea desenelor de executie;
-Intocmirea necesarului de materiale si a rapoartelor cantitative;
-Realizarea calculului de suprafete al reperelor trimise spre finisare;
-Lansarea in productie a comenzilor si urmarirea acestora in procesul de fabricatie;
-Verificarea calitatii produselor si asigurarea consultantei tehnice personalului implicat in procesul de productie;
-Redactarea fiselor de productie, optimizari pentru debitare;
-Proiectare pentru MDF, PAL, folosind solutii cu accesorii BLUM, HAFELE, GRASS, HETTICH si Egger, alte marci cunoscute;

8. Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate
- Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma
- Modul de utilizare a echipamentelor, sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la firma
- Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau
- Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei

9. Avantaje. Posibilitate de promovare ca si coordinator proiecte sau ofertant in functie de rezultate.
- Rasplata se face direct proportional cu implicarea angajatului in cresterea eficientei lucrului si a calitatii serviciilor oferite.
- Bonusuri de performanta pentru realizarea proiectelor in timp redus in conditiile mentinerii unei calitati impecabile a produselor finite.
- Bonusuri pe proiect.
10. Descrierea companiei SC Lux-Artim
-Trecut: peste 25 de  ani de experiență; 3.000 de clienți unici; 3 colaborări cu lanțuri de bricolaj; 7200 de proiecte pentru mobilă la comandă; 2180.000 de corpuri - mobilier de serie; 2.773.082 euro investitii cu fonduri europene.
-Prezent: folosind trecutul, faurim viitorul.
-Viitor: Chameleon Furniture (noul brand de produs Lux-Artim) tine cont de trei idei: adaptarea mobilierului la stilul casei și integrarea unor soluții inteligente.
Restul de prezentare o gasesti aici:  https://www.youtube.com/watch?v=0ZGVIuep-yc&ab_channel=Lux-ArtimOnesti

Descarcă acest text în format .pdf...

1. Denumirea compartimentului: Productie

2. Denumirea postului: Vopsitor semifabricate mobilier

3. Se subordoneaza: Managerul Productie

4. Relatii functionale: Managerul Proiectare

5. Pregatirea si experienta:
- Studii: preferabil medii
- Experienta: pe post: preferabil 3 ani

6. Aptitudini si deprinderi necesare:
- Inteligenta
- Integritate fizica
- Atentie concentrata si distributive, viteza de reactie
- Initiativa
- Memorie vizuala
- Capacitate de a lucra cu oamenii
- Punctualitate
- Aptitudini de invatare continuă, flexibilitate şi deschidere la nou;
- Aptitudini de comunicare
- Respectarea instructiunilor orale si scrise
- Persoana ordonată şi organizată, rezistenta la stres şi activităţi repetitive;
- Orientare către detalii şi promptitudine în oferirea răspunsurilor;
-Usurinta in manipularea fizica si ordonarea obiectelor in mediul profesional, conformist, ordonat, eficient, spirit practic, sociabilitate, tact, amabilitate.
- Simt creativ dezvoltat cu aplicatii tehnice.
- Dexteritate manuala

7. Responsabilitati si sarcini:
-Postul de Vopsitor presupune pregatirea semifabricatelor si vopsirea lor (slefuire, grunduire, vopsire, polisare)
- Operarea echipamentelor CNC
- Executia eficienta sau coordonarea executiei proiectelor conform cu cerintele de calitate impuse de superiori
- Asigurarea functionarii optime a masinilor si mentenanta periodica a echipamentului.
- Respectarea deadline-urilor stabilite de comun acord cu superiorii
- Mentinerea curateniei si organizarea spatiului de lucru si a echipamentelor
-Sa verifice semifabricatele ce urmeaza a fi vopsite
- Sa lucreze corect cu programele informatice
- Sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
- Sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
- Sa sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
- Sa sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- Sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
- Sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
- Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
- Sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati;
- Sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
- Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi sau deteriorarea echipamentelor si utilajelor
- Sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
- Sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.
- Promovează imaginea companiei într-o manieră pozitivă, proactiva şi orientată către client.
- Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic

8. Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate
- Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma
- Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la firma
- Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau
- Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei
- Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma

9. Avantaje
- Posibilitate de promovare ca si coordinator prelucrari CNC
- Rasplata se face direct proportional cu implicarea angajatului in cresterea eficientei lucrului si a calitatii serviciilor oferite.
- Bonusuri de performanta pentru realizarea proiectelor in timp redus in conditiile mentinerii unei calitati impecabile a produselor finite.
- Bonusuri pe proiect.

10. Descrierea companiei SC Lux-Artim
-Trecut: peste 25 de  ani de experiență; 3.000 de clienți unici; 3 colaborări cu lanțuri de bricolaj; 7200 de proiecte pentru mobilă la comandă; 2180.000 de corpuri - mobilier de serie; 2.773.082 euro investitii cu fonduri europene.
-Prezent: folosind trecutul, faurim viitorul.
-Viitor: Chameleon Furniture (noul brand de produs Lux-Artim) tine cont de trei idei: adaptarea mobilierului la stilul casei și integrarea unor soluții inteligente.

Descarcă acest text în format .pdf...

 

 

spacer Telefoane utile Onești:
- Poliția Locală Onești: 0799201408
- Telefonul cetățeanului [DPP]: 0799201408
- Servicii foto-video: 0723626007

Actualizat: 19-Jun-2021 18:30

Filmari Onesti

fotograf onesti

Onesti Online © 2001 - 2021 | Realizator www.ClaudiuStefanescu.ro | Temei legal de functionare | GDPR - Protecția datelor cu caracter personal |


Protectia Consumatorilor - A.N.P.C. TR

sus
facebook
youtube