Conferinţă de presă RAJA Oneşti - 6 ianuarie 2018

COMUNICAT RAJA S.A. privind umflarea tarifelor la apă şi canal de către unii administratori ai asociaţiilor de proprietari.

Raja Onestispacer Prin Hotărârea Consiliului Local Onești nr. 77 din data de 30.05.2017 s-a hotărât delegarea gestiunii serviciului public de apă şi canalizare din Municipiul Onești către S.C. RAJA S.A., începând cu data de 01.06.2017.
spacer S.C. RAJA S.A. Constanţa este cel mai mare operator regional din România în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă și al epurării apelor uzate, care deservește abonații din 152 de localități, de pe raza a 8 județe: Constanța, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Brașov, Prahova, Ilfov și Bacău.
spacer În toată aria de operare, S.C. RAJA S.A. percepe tarife unice pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, prețurile practicate fiind următoarele: 1 mc apă - 4,09 lei; 1 mc canal - 3.63 lei, la care se adaugă TVA.
spacer În ultima perioadă, pe adresa societăţii RAJA S.A. Constanţa au ajuns mai multe sesizări, primite din partea utilizatorilor din cadrul asociaţiilor de proprietari, de la nivelul Municipiului Onești.
spacer Sesizările vizau tarifele la apa potabilă, afişate de unii administratori ai asociaţiilor.
spacer Tarifele ce frizează ridicolul, pentru că în unele cazuri ajung şi la 13,1 lei/mc, nu au nici o legatura cu sumele facturate de SC RAJA SA si nu stim prin ce metoda de calcul s-a ajuns la aceasta suma.
spacer Menționăm că pe notele de consum prezentate locatarilor/ proprietarilor din cadrul asociațiilor de proprietari/locatari din municipiul Onești, singura utilitate publică este serviciul de alimentare cu apă și canalizare, restul cheltuielilor reprezentând costuri administrative și altele, stabilite la nivelul asociației și care NU au nici o legatură cu tarifele unice practicate de SC RAJA SA.
 
spacer Cu această ocazie vă aducem la cunoștință dispozițiile Legii nr. 230 din 6 iulie 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, Articolul 48:
 spacer (1) Stabilirea şi repartizarea sumei care priveşte proprietatea comună ce revine fiecărui proprietar din cadrul condominiului se fac proporţional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună.
spacer (2) Cheltuielile efectuate de asociaţia de proprietari pentru plata unor servicii de utilităţi publice sau de altă natură, legate de proprietăţile individuale din condominiu şi care nu se facturează individual pe fiecare dintre acestea, se repartizează după acelaşi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu furnizorul respectivului serviciu.
spacer Articolul 48^1
spacer Asociaţia de proprietari, prin grija preşedintelui asociaţiei, va afişa lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi va arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari.
spacer Suntem sideraţi de aceste tarife, mai ales în contextul în care S.C. RAJA S.A. Constanţa a practicat şi va practica o politică tarifară socială, conştientă de faptul că apa este un bun indispensabil, fără de care nu se poate trăi şi de care orice om, indiferent de statutul social, are nevoie.
spacer Având în vedere prețul plătit de oneșteni pana la data de 01. 06. 2017 ( 9,87 lei - apă potabilă, canalizare și apă meteo), dar și faptul că RAJA Constanța NU încasează tariful pentru apele pluviale de la abonați, rezultă că oneștenii platesc, începând cu data de 1 iunie 2017, cu 1.09 lei / mc mai puțin pentru prestarea serviciilor de apă și canalizare.  
spacer Începând cu 01 iunie 2017, odată cu preluarea serviciului de alimentare cu apă de către SC RAJA SA, tariful a scăzut cu 1,09 lei, oneștenii plătind la ora actuală doar 4,09 lei/mc apă potabilă, la care se adaugă TVA. 
spacer Prețul unic practicat de compania noastră, de  4,09 lei  - 1 mc apa și 3.63 lei - 1 mc canal, la care se adaugă TVA , este perceput din luna decembrie 2013, această nemodificare de tarif de aproape 4 ani arătând încă o data seriozitatea companiei si interesul  față de abonați.  Mai mult, acest tarif nu va fi modificat până la data de 31.12.2018.
spacer În această situaţie, facem un apel către toţi utilizatorii, care au nelămuriri în ceea ce priveşte tarifele afişate de unii administratori, să nu ezite să contacteze S.C RAJA S.A. Constanţa, prin serviciile Relaţii Clienţi, Juridic şi Valorificare, la sediul Centrului Zonal Onesti din strada Jupiter nr. 3.
spacer Biroul de presă.


COMUNICAT privind riscurile generate de interconectarea reţelei publice de alimentare cu apă potabilă cu instalaţii interioare ce folosesc apă din alte surse decât ale operatorului.

RAJA - Bilanţul primelor 100 de zile de activitate la Oneşti

RAJA - comunicat despre raportul prestator/consumator - IMPORTANT DE ŞTIUT!

spacer Conform prevederilor legale asa cum sunt acestea mentionate in Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicata*) a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 38 alin. 4, literele c) si e), Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, art. 36 alin. 3 lit. d), Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 si Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare “Apa canal – Constanta” si in care isi desfasoara activitatea operatorul regional SC RAJA SA Constanta, art. 229, Contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare art. 7 (2), referitoare la obligatia utilizatorilor de servicii de alimentare cu apa si canalizare de a asigura accesul reprezentantilor operatorului, in cazul in care caminul apometric se afla pe proprietatea sa, in vederea stabilirii consumurilor si / sau verificarii instalatiilor, va aducem la cunostinta urmatoarele:
spacer - Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicata*) a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 4, punctual (7) car si dispozitiile ORDINULUI nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare art. 5, punctual (7) – Se interzice orice legatura sau interconectare intre sistemele de alimentare cu apa potabila si sistemele de alimentare cu apa industriala.
spacer - ORDINUL nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 177, punctual (3) – Utilizatorii care se alimenteaza din surse proprii si care evacueaza apa uzata in reteaua de canalizare vor achita contravaloarea acesteia in baza contractului incheiat cu operatorul, in care se va specifica modul de masurare sau determinare a cantitatilor evacuate.
spacer - ORDINUL nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 177, punctual (3)- Utilizatorii care au in dotare instalatii interioare ce folosesc apa din alte surse decat ale operatorului nu vor executa legaturi la reteaua de distributie apartinand sistemlui de alimentare cu apa.
spacer - ORDINUL nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 229 –
spacer Utilizatorul este obligat:
spacer - sa respecte clauzele contractului de furnizare / prestare incheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apa si / sau canalizare;
spacer - sa nu modifice instalatia interioara de distributie a apei potabile fara avizul operatorului;
spacer - sa comunice operatorului/ prestatorului serviciului, daca sunt detinatori de surse proprii de apa, data punerii in functiune a acestora, in vederea facturarii cantitatilor de apa uzata deversate in reteaua de caanalizare. In acest scop au obligatia sa instaleze apometre, sa tina la zi registrul de evidenta, pe baza caruia sa se poata calcula si verifica debitul surselor proprii.
spacer Astfel, va comunicam ca, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Unitatile administrative teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare “Apa canal – Constanta” si in care isi desfasoara activitatea operatorul regional SC RAJA SA Constanta, art. 205, lit. j) –
spacer Operatorul are dreptul sa sisteze furnizarea / prestarea serviciului de alimentare cu apa prin debransare de la retelele publice de distributie ori de la retelele de canalizare fara notificare prealabila, pentru a evita aparitia unor pericole privind igiena si sanatatea populatiei si in urmatoarele cazuri: interconectarea sursei proprii cu sistemul de apa potabila furnizata de operator, inclusive in cazul in care separarea retelelor de realizeaza prin montarea unui clapet de sens.
spacer Avand in vedere pericolul pe care il reprezinta introducerea in sistemul public de alimentare a apei netratate si neverificate microbiologic cat si riscurile ce deriva, SC RAJA SA isi rezerva dreptul de a anunta Directia de Sanatate Publica si Garda de Mediu.
spacer Biroul de presa

RAJA S.A. Constanţa - ziua nr. 44 la Oneşti, pe dealul Cuciur

Investiţiile RAJA sunt în grafic

44 de milioane de euro investiţii la Oneşti

spacer Poate că nu îndrăgim foarte mult şedinţele de bilanţ şi asta dintr-un mare motiv: durează... Totuşi... unele merită efortul.
spacer Mai jos vă oferim înregistrarea şedinţei de bilanţ a compatiei RAJA S.A. la o lună după preluarea sistemului de apă şi canalizare de la Oneşti.
spacer Ne dorim să vizionaţi acest material pentru că... merită... Este uimitor să vezi cu ce viteză şi calitate se lucrează. Este uimitor să vezi ce-au reuşit să facă în doar 30 de zile. Este un alt fel de a spune "treabă românească", de data aceasta în sensul bun al cuvântului.
spacer Aproape că nu mai recunoşti staţia de acumulare a apei de la Cuciur. Şi dacă noi, cei prezenţi am fost uimiţi de ce am văzut acolo, domnii de la RAJA privesc asta cu detaşare numind-o NORMALITATE.
spacer A avut loc această şedinţă, joi, 6 iulie, pe la orele 16.30. A fost invitat întregul Consiliu Local, primari din alte localităţi interesate să afle cât mai mult despre RAJA.
spacer Directorului general, Dl. Felix Stroe, a prezentat planurile de investiţii pentru următoarea perioadă. Mai exact, SC RAJA SA Constanța a elaborat un program investiţional care să permită modernizarea, extinderea şi reabilitarea sistemului de apă şi canalizare, în valoare de peste 44 milioane de euro, investiţii dezvoltate cu fonduri europene nerambursabile.
spacer Aproape 8 milioane de euro vor fi investitI în crearea unei surse de apă şi a unei staţii de tratare, alte peste 4 milioane de euro vor fi investite în reabilitarea reţelei de distribuţie iar alte apoximativ 17 milioane euro sunt destinate construcţiei unei noi staţii de epurare, inclusiv treapta terţiara, ce va putea deservi aproximativ 65.000 de persoane.
spacer Acordaţi-vă o oră pentru a viziona acest material pentru că merită... În sfârşit, ni se întâmplă ceva bun...


Ce s-a întâmplat la Oneşti în prima lună de când RAJA SA gestionează sistemul de apă şi canalizare. Ce se va întâmpla în viitor? Pentru a răspunde la această întrebare, mergem împreună la Constanţa pentru a vedea un... alt fel de "treabă românească". Suntem bucuroşi să constatăm că... dacă se vrea... SE POATE!!!

Raja Onesti


Onesti Online © 2001 - 2017 | Realizator www.ClaudiuStefanescu.ro | Temei legal de functionare |


Protectia Consumatorilor - A.N.P.C. TR

sus
facebook
youtube