Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești

spacer 16.01.2020 - Vezi mapa de presă în format pdf...

spacer Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) reprezintă o etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă și de apă uzată în Municipiul Onești, fiind primul program de finanțare europeană nerambursabilă de care acesta beneficiază.
spacer Delegarea Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul Onești către Operatorul Regional RAJA S.A s-a realizat în iunie 2017.
spacer Imediat după preluarea serviciului, prioritatea Operatorului a fost furnizarea apei de calitate în regim continuu către locuitorii Municipiului Onești, eliminarea pierderilor de apă și a disconfortului provocat de frecventele avarii.
spacer În acest sens, au fost întreprinse demersuri pentru accesarea fondurilor europene în cadrul POIM, obiectivele investiționale principale fiind identificarea unei surse noi de apă și construcția unei stații de tratare a apei pentru locuitorii Municipiului Onești, modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv reabilitarea stației de epurare existente.

spacer Pregătirea Proiectului “Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești” a demarat încă din anul 2018 prin organizarea procedurii de licitație și atribuirea contractului de servicii “Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești”, în valoare totală de 5.672.108 lei, asigurați de RAJA S.A. din fonduri proprii.
spacer Operatorul Regional a elaborat cu susținerea autorităților locale și aportul Ministerului Fondurilor Europene, Studiul de Fezabilitate aferent Proiectului, care include investiții în valoare totală de 57.800.181 euro, respectiv 275.608.601 lei, contractul de finanțare fiind semnat în data de 9 ianuarie 2020.

spacer Principalele investiții propuse prin Proiect:

spacer ALIMENTARE CU APĂ

spacer - 1 sursă nouă de apă
spacer - 1 stație nouă de tratare a apei potabile
spacer - 1 stație nouă de clorinare
spacer - 1 rezervor nou de apă potabilă și 1 reabilitat
spacer - 1 stație de pompare apă tratată
spacer - 7 km conductă nouă de aductiune
spacer - 1 stație de clorinare reabilitată
spacer - 19 km rețele noi de distribuție
spacer - 7 km rețele de distribuție reabilitate
spacer - 4 stații noi de pompare apă potabilă

spacer APĂ UZATĂ

spacer - 1 stație de epurare a apelor uzate (41.500 l.e.) 26 km rețele canalizare noi
spacer - 4 km rețele canalizare reabilitate
spacer - 11 stații noi de pompare a apei uzate
spacer - 7 km de conducte de refula

spacer În completare la investițiile propuse prin Proiect, RAJA S.A. a realizat din fonduri proprii lucrări în infrastructura de apă și apă uzată din Municipiul Onești în valoare totală de 30.654.448 lei, certificate de comisiile comune ale municipalității și operatorului.
spacer Aceste proiecte contribuie la dezvoltarea socio - economică a zonei prin stimularea investițiilor private în aria de implementare, asigură accesul la servicii publice de apă și canalizare de calitate, îmbunătățirea calității vieții populației și dezvoltarea durabilă a zonei.


Rezervoare de înmagazinare a apei - Cuciur

Investițiile Proiectului vor fi realizate prin trei contracte de lucrări

CL 1 - Reabilitarea și extinderea retelelor de alimentare cu
apă și a rețelelor de canalizare menajeră în Municipiul Onești

spacer Lungimea totală a rețelei de distribuție existentă în municipiul Onești este de 72,78 km. Aceasta are o vechime între 25 și 60 de ani și funcționează mult peste presiunile de serviciu (cca. 3,5 atm.), ajungând în unele zone chiar și la 8 atm.
spacer Datorită conductelor învechite, aflate într-un stadiu avansat de uzură, apar frecvent avarii și pierderi de apă în sistem, nivelul pierderilor fiind estimat la cca. 70%, situație care se reflectă negativ atât în calitatea serviciului, cât și în situația economică a operatorului.
spacer De asemenea, lungimea rețelei de canalizări existente în municipiul Onești, respectiv 52,7 km, cu o vechime între 9 și 60 de ani, nu acoperă toate zonele locuite, existând consumatori care nu beneficiază de serviciul de canalizare.


Situația actuală a rețelelor de apă

spacer În această situație, prin Contractul ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare menajeră în Municipiul Onești” vor fi realizate următoarele investiții:

spacer - 26 km rețele de distribuție noi și reabilitate;
spacer - 30 km rețele canalizare noi și reabilitate;
spacer - 7 km conductă de refulare apă uzată;
spacer - instalarea de vane de reducere a presiunii în rețeaua de distributie astfel încat presiunea medie în rețea sa fie de aprox. 3,5 atm;
spacer - sectorizarea rețelelor de apă;
spacer - 4 stații de pompare apă potabilă;
spacer - 11 stații de pompare apă uzată.

spacer Investițiile prevăzute a se realiza în cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente SCADA, care vor permite citirea parametrilor de funcționare și integrarea acestora în sistemul centralizat de dispecerizare al RAJA S.A.

Valoare totală a investițiilor: 89.166.231 lei

CL2 - Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din Municipiul Onești

spacer Construită în perioada 1948 – 1953 și modernizată în anul 1976, stația de epurare din Municipiul Onești a fost proiectată să trateze și să elimine apa menajeră uzată și apa industrială de pe platforma petrochimică Borzești, fiind o stație cu tehnologie învechită care necesită ample lucrări de reabilitare și retehnologizare. De asemenea, există depășiri ale indicatorilor de calitate pentru efluentul descărcat în receptorul natural, respectiv în râul Trotuș.


Situația actuală a Stației de Epurare

spacer În această situație, prin contractul “Reabilitarea si modernizarea Stației de Epurare din Municipiul Onești”, urmează a fi construită o stație de epurare cu o capacitate de 41.500 l.e., conform ultimelor tehnoogii în materie.

spacer Stația de epurare va fi prevăzută cu:

spacer - treaptă mecanică;
spacer - treptă biologică: reactoare (defosforizare, nitrificare, denitrificare), biomasă în suspensie, decantoare secundare;
spacer - treaptă de tratare nămol;
spacer - sistem SCADA.

spacer De asemenea, sunt prevăzute: construirea unei clădiri administrative și a unui laborator propriu pentru efectuarea analizelor de apă uzată, lucrări de amenajare a canalului de evacuare a efluentului în râul Trotuș, precum și lucrări privind închiderea in-situ a depozitului de nămol existent.

Valoare totală a investițiilor: 97.429.335 lei

CL3 - Facilităti noi de captare și de tratare a apei, aducțiune și
reabilitarea facilităților de înmagazinare existente în Municipiul Onești

spacer În prezent, Municipiul Onești dispune de o singură sursă de apă, care este preluată din Lacul Poiana Uzului fiind tratată la stația Cărăboaia și transportată către Gospodaria de apă Cuciur printr-o conductă de aducțiune de 28,7 km, înregistrându-se frecvente avarii care produc disconfort populației.
spacer Conducta de aducțiune care deservește în prezent Municipiul Onești a fost dată în exploatare în anul 1973 și proiectată pentru un debit maxim de 900 l/s. Rezervoarele de apă de la Cuciur, inclusiv căminele și conductele de legătură, precum si stația de tratare a apei se află într-o stare avansată de uzură, având o vechime cuprinsă între 47 și 65 de ani de la punerea lor în funcțiune.

spacer În această situație, prin Contractul “Facilităti noi de captare și de tratare a apei, aducțiune și reabilitarea facilităților de înmagazinare existente în Municipiul Onești” vor fi realizate lucrări complexe de dezvoltare și modernizare a infrastructurii de apă, respectiv:

spacer - o nouă captare de apă de suprafață din râul Trotuș;
spacer - o nouă stație de tratare a apei potabile;
spacer - o nouă stație de clorinare;
spacer - un rezervor nou de înmagazinare a apei potabile cu o capacitate de 7.500 m3;
spacer - o stație de pompare apă tratată;
spacer - 7 km conductă nouă de aducțiune a apei potabile;
spacer - reabilitare unui rezervor de apă reabilitat cu o capacitate de 10.000 m3;
spacer - reabilitarea stației de clorinare;
spacer - reabilitarea rețelelor din incinta Gospodăriei de Apă Cuciur;
spacer - sistem SCADA.

spacer De asemenea, este prevăzută construirea unei clădiri administrative și a unui laborator propriu pentru efectuarea analizelor de apă potabilă.

Valoare totală a investițiilor: 61.699.010 lei

Contracte de servicii

spacer Proiectul include și trei contracte de servicii, pentru supervizarea lucrărilor și managementul Proiectului, supravegherea arheologică și auditul Proiectului, prin intermediul cărora se va asigura:

spacer - supervizarea lucrărilor de construcţii prin personal de specialitate;
spacer - achiziția de echipamente și utilaje destinate operării și intreținerii infrastructurii de apă și apă uzată din Municipiul Onești;
spacer - dezvoltarea unui sistem GIS pentru sistemul de alimentare cu apă și de canalizare;
spacer - dezvoltarea unui sistem de modelare hidraulică a sistemelor de alimentare cu apă;
spacer - dezvoltarea unui sistem de management pentru reducerea pierderilor de apă din rețelele de distribuție și a infiltrațiilor în rețelele de canalizare;
spacer - dezvoltarea unui sistem SCADA pentru sistemul de alimentare cu apă și canalizare.

spacer De asemenea, pe parcursul implementării Proiectului, operatorul RAJA S.A. se va asigura de informarea la timp a populației Municipiului Onești cu privire la stadiul execuției lucrărilor, prin intermediul mijloacelor de informare în masă.

Valoare totală a contractelor de servicii: 16.546.697 lei

spacer Populația beneficiară de noile facilități obținute prin Proiect va fi de peste 35.000 locuitori, iar impactul major al investițiilor propuse se va concretiza în îmbunătățirea condițiilor de mediu și creșterea gradului de sănătate a populației din zonă.

 

S-a semnat contractul de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Onești, județul Bacău

spacer 09.01.2020

spacer Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș și directorul general al Raja SA, Felix Stroe, au semnat, astăzi, la sediul MFE, contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020”, finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).
spacer Datorită acestui proiect, finanțat cu 275,6 mil. lei fonduri europene, 19.000 locuitori ai municipiului Onești vor avea acces la apă potabilă și alți 41.500 vor beneficia de servicii de canalizare la cele mai înalte standarde.
spacer De asemenea, proiectul va contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei, prin stimularea investițiilor private în aria de implementare, asigurarea accesului la servicii publice de apă și canalizare de calitate, îmbunătățirea calității vieții și a stării de sănătate a populației și dezvoltarea durabilă a zonei.
spacer Suplimentar, datorită implementării proiectului vor fi create 22 noi locuri de muncă.
spacer Ministrul Ioan Marcel Boloș a subliniat progresele companiei Raja SA – „un exemplu de bune practici pentru alte companii din domeniu. Mă bucur că echipa de aici și-a folosit experiența și priceperea pentru a-și extinde operațiunile și în afara zonei în care a operat inițial, respectiv județul Constanța. Proiectul investițional demarat astăzi în municipiul Onești este un exemplu de operativitate în slujba beneficiarilor din aria de operare.”, a declarat ministrul Fondurilor Europene.
spacer La rândul său, directorul general al Raja  SA, Felix Stroe, a arătat că „Municipiul Onești va avea cel mai modern sistem de apă și canalizare din România datorită implementării proiectului, localitatea fiind până în prezent în afara Master Planului județului Bacău în ceea ce privește infrastructura de apă, canalizare și epurarea apelor uzate”.
spacer În aria proiectului vor fi făcute următoarele investiții în infrastructura de apă:
spacer – 1 captare nouă pe râul Trotuș;
spacer – 1 stație tratare apă;
spacer – 1 stație clorinare;
spacer – 1 stație nouă de înmagazinare a apei;
spacer – 1 stație clorinare reabilitată;
spacer – 6,9 km conductă aducțiune nouă;
spacer – 4 stații noi de pompare a apei;
spacer – 6,78 km rețea extinsă de distribuție apă potabilă;
spacer – 18,86 km rețea reabilitată de distribuție apă potabilă.
spacer Investiții în colectarea și tratarea apei uzate:
spacer – 3,4 km rețea canalizare reabilitată;
spacer – 26 km rețea canalizare extinsă;
spacer – 11 stații noi de pompare a apei uzate;
spacer –  6,6 km noi de conducte refulare;
spacer – 1 stație de epurare reabilitată.
spacer De asemenea, proiectul asigură finanțare pentru:
spacerSistem centralizat SCADA apă – apă uzată la nivel local și conectare cu cel existent în aria de operare a Raja;
spacerEchipamente și utilaje operaționale, destinate operării și întreținerii infrastructurii de apă și canalizare la nivelul ariei de operare a operatorului regional Raja SA.
spacer Până la preluarea serviciului de către RAJA SA, populația beneficia de apă potabilă numai câte trei ore seara și dimineața, iar accesul la canalizare era în mică proporție, sistemul existent având o vechime de peste 60 de ani.
spacer La ceremonia de semnare a contractului au mai fost prezenti președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța, Valentin Saghiu și primarului municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc.
spacer Despre RAJA SA
spacer RAJA SA este cel mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă și al epurării apelor uzate şi deserveşte peste 3 milioane de beneficiari din județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Brașov, Prahova și Bacău.
spacer Comunicat preluat de la Ministerul Fondurilor Europene

Contul meu RAJA - mai mult timp pentru abonați Sigur, ușor, rapid, ... oricând !

spacer Un singur click, mai multe facilități ! https://contulmeu.rajac.ro
spacer Cu platforma on-line Contul meu RAJA clienții noștri, indiferent de calitatea juridică, au toate informațiile într-un singur loc. 24 de ore din 24, 7 zile din 7.
spacer Contul de client poate fi accesat în timp real, de pe orice dispozitiv conectat la internet.
spacer Crearea acestuia durează doar un minut, iar avantajele sunt multiple:
spacer • Verificarea și transmiterea on-line a consumului de apă
spacer • Soldul de client la zi
spacer • Evidenţa facturilor
spacer • Plata facturilor, rapid și fără un comision suplimentar
spacer • Posibilitatea activării facturii electronice
spacer • Transparenţă, comoditate și securitate în realizarea tranzacţiilor
spacer Contul meu RAJA poate fi accesat prin introducerea codului de client (regăsit pe factură), o adresă de e-mail validă, numărul de telefon și o parolă.
spacer Odată înregistrat, clientul se poate autentifica doar prin introducerea adresei de e–mail sau a codului de client și a parolei.
spacer Serviciul online este adresat tuturor titularilor de contract și reprezentanților legali ai societăților comerciale, instituțiilor publice și asociațiilor de locatari/proprietari care au încheiat un contract individual cu RAJA SA Constanța.
spacer Biroul de presă

RAJA Constanța a predat investiții de 337 milioane euro către 24 de primării

spacer RAJA Constanța și-a demonstrat renumele de ”cel mai mare operator regional din România”, semnând, ieri, protocoalele prin care a predat către Primăriile cu care colaborează, investițiile pe care le-a realizat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 – 2013.
spacer În proiect s-au investit sume record de peste 337 de milioane de euro. Este cel mai mare program de mediu cu fonduri europene, desfășurat în România. RAJA a contribuit la acest proiect cu 56 de milioane de euro, bani obținuți printr-un împrumut de la BERD.
spacer Valoarea totală a proiectelor la data semnării a fost de 1.451.363.622 lei RON echivalentul sumei de 337.167.200 euro.
spacer RAJA a cofinanțat lucrările cu suma de 241.108.344 lei, respectiv 56.071.707.
spacer Proiectele realizate, respectiv valorile acestora, au fost:
spacer1. Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița: valoare 1.017.320.567 lei (238.259.536 euro);
spacer2. Executarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița: valoare 46.207.187 lei (10.303.295 euro);
spacer3. Canalizare menajeră, Comuna Valu lui Traian, etapa III, județul Constanța: valoare 26.340.628 lei (6.063.960 euro)
spacer4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov: valoare 221.755.451 lei (49.717.609 euro);
spacer5. Reabilitarea stației de epurare ape uzate Eforie Sud: valoare 139.739.789 lei (32.822.800 euro).

spacer 1. Proiectul Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița

spacer În valoare totală de peste 1 miliard lei, Proiectul Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița s-a desfășurat în perioada 2010 – 2015.
spacer A fost un proiect complex și totodată amplu, atât din cauza ariei geografice acoperite – investițiile Proiectului au vizat 19 unități administrativ teritoriale din județul Constanța și 3 din județul Ialomița (Constanța, Mangalia, Medgidia, Ovidiu, Năvodari, Cernavodă, Hârșova, Eforie, Techirghiol, Cumpăna, Mihail Kogălniceanu, Corbu, Lumina, Limanu, Poarta Albă, Valu lui Traian, Agigea, Cobadin, Tuzla, Fetești, Țăndărei, Fierbinți – Târg), cât şi din prisma naturii investiţiilor:
spacer - 11 staţii de epurare noi și reabilitate prevăzute cu treaptă terțiară;
spacer - 47 staţii de pompare ape uzate noi și reabilitate;
spacer - 4 rezervoare noi de înmagazinare a apei;
spacer - 1 staţie de clorare;
spacer - 1 staţie de tratare a apei potabile;
spacer - 33 de puţuri noi și reabilitate;
spacer - 266 Km extindere și reabilitare reţea de distribuție;
spacer - 426 km extindere și reabilitare reţea canalizare.
spacer Din acest motiv proiectul a fost împărţit în 41 de contracte de lucrări şi 4 contracte de servicii.

spacer 2. Proiectul Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa

spacer Datorită imposibilităţii asigurării resurselor de finanţare a lucrărilor de branșare/racordare a populației la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare de către Unitățile Administrativ Teritoriale, în vederea consolidării rezultatelor ce urmau a fi obţinute prin Proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din regiunea Constanța – Ialomița” și îndeplinirii Directivelor Comisiei Europene privind protecția mediului, RAJA SA a demarat la începutul anului 2014 o serie de acțiuni în vederea obținerii finanțării necesare realizării branșamentelor și racordurilor în 15 localități din județul Constanța și 2 localități din județul Ialomița (Medgidia, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Agigea, Tuzla, Ovidiu, Eforie, Cobadin, Corbu, Techirghiol, Năvodari, Lumina, Valu lui Traian, Limanu, Cernavodă, Dridu și Fierbinţi).
spacer În consecință, a fost obținută finanțarea Proiectului Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa, în valoare de peste 46 milioane lei, prin care au fost realizate peste 1.500 de branşamente şi peste 4.000 de racorduri noi, precum şi extinderea reţelei de distribuţie a apei cu 13,57 Km.
spacer Urmare a implementării proiectului, 11.000 de locuitori au beneficiat de branșamente noi și peste 18.000 locuitori au beneficiat de racorduri noi.

spacer 3. Proiectul Canalizare menajeră, comuna Valu lui Traian, etapa III, județul Constanța

spacer Prin acest Proiect în valoare totală de peste 26 milioane lei, derulat în perioada 2013 -2015, au fost realizate următoarele investiții:
spacer - executarea rețelei de canalizare menajeră prin curgere liberă, în lungime totală de 37,5 km;
spacer - montarea pompe performante la stațiile existente;
spacer - instalații de automatizare și transmitere la distanță a datelor tip SCADA pentru fiecare dintre cele trei stații de pompare;
spacer - achiziționarea a două grupuri electrogene pentru stațiile de pompare deja existente, pentru situațiile când se întrerupe energia electrică;
spacer - peste 2.000 de racorduri noi;
spacer - s-au executat lucrări de extindere canalizare menajeră pe un număr de 94 de străzi, iar prin lucrările executate, numărul de gospodării care au fost conectate a fost de 2.181 din numărul total de 4.500 de gospodării de la nivelul comunei.

spacer 4. Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov

spacer În valoare totală de peste 221 milioane lei, Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanța - Ilfovs-a desfășurat în perioada 2014-2016, investițiile propuse fiind derulate în 3 Unități Administrativ Teritoriale (Buftea, Corbeanca și Constanța).
spacer Investițiile au fost împărțite în 4 contracte de lucrări care au vizat realizarea următoarelor obiective specifice:
spacer - 4,47 km extindere și reabilitare conducte de aducțiune apă potabilă;
spacer - 19 puțuri noi/reabilitate;
spacer - 3 rezervoare de înmagazinare;
spacer - 4 stații de pompare noi/reabilitate;
spacer - 69,13 km extindere și reabilitare rețea de distribuție;
spacer - 2 stații noi de tratare a apei;
spacer - 66,41 km extindere rețea canalizare;
spacer - 14 stații de pompare apă uzată menajeră;
spacer - 1 stație de vacuum nouă pentru sistemul de canalizare;
spacer - 6,9 km conductă de refulare apă uzată menajeră;
spacer - 1 stație de epurare.
spacer Proiectul a reprezentat o etapă semnificativă a politicii RAJA S.A. privind reabilitările și extinderile infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare în județele Constanța și Ilfov, continuându-se procesul investițional derulat prin programe cu finanțare nerambursabilă.

spacer 5. Proiectul Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie Sud

spacer Implementarea Proiectului Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie Sud, în valoare de peste 139 milioane lei, a asigurat în principal creșterea calității apelor tratate descărcate în Marea Neagră, îmbunătățirea infrastructurii de tratare a apelor uzate și implicit creșterea calității apelor de îmbăiere a litoralului românesc din zona Eforie.
spacer Proiectul s-a desfășurat în perioada 2011-2015, iar noua stație de epurare are o capacitate de 745 l/s, dimensionarea capacității tehnice fiind pentru 140.000 locuitori echivalenți. Prin introducerea treptei terțiare de tratare a apelor uzate, Stația de Epurare Eforie Sud a devenit una dintre cele mai moderne stații de epurare din România. În plus s-a realizat scăderea riscului de poluare a Lacului Techirghiol şi a Bălţii Tuzla aflate în imediata apropiere a amplasamentului Staţiei de epurare Eforie Sud.
spacer Ca urmare a implementării Proiectelor anterior amintite, putem spune că serviciile oferite de către Operatorul Regional RAJA s-au aliniat la standarde europene, întrunind toate condițiile de calitate atât în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă cât și asigurarea serviciilor de canalizare/epurare.
După terminarea lucrărilor în aceste cinci Proiecte, procentul populației branșată la sistemul de alimentare cu apă în localitățile pentru care s-a obținut sprijinul financiar a crescut de la 93,1% la 97,7%. În mod similar, procentul de racordare la rețeaua de canalizare a crescut de la 74,2% la 87,3%.

Contul meu RAJA – un nou serviciu online

spacer Pentru că timpul este extrem de prețios pentru clienții noștri, depunem permanent eforturi să venim în întâmpinarea nevoilor acestora cu servicii variate, actuale și de calitate.
spacer Începând din luna aprilie, RAJA SA a pus la dispoziția abonaților săi platforma on-line Contul meu RAJA. Este vorba despre un pachet Cont Client complet, sigur și ușor de utilizat, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.
spacer Prin contul de client, abonații, indiferent de calitatea juridică, au acces, direct şi rapid, la informții despre facturile emise, ultimele plăți procesate sau consumul de apă, toate gestionate dintr-un singur loc și numai la un clic distanță.
spacer Facilitățile pe care le aduce noul serviciu online sunt:
spacer - vizualizarea facturilor imediat ce au fost emise, cu posibilitatea de descărcare și de imprimare a acestora;
spacer - verificarea și transmiterea indexului contorului de apă on-line;
spacer - informații asupra modalității și a perioadei de citire a consumului;
spacer - accesul la istoricul de plăţi;
spacer - achitarea, rapid și fără un comision suplimentar, a facturilor pentru serviciile de apă potabilă și de canalizare.
spacer Plățile efectuate sunt actualizate pe platforma Contul meu RAJA în maximum 3 zile.
spacer Serviciul online este adresat tuturor titularilor de contract și reprezentanților legali ai societăților comerciale, instituțiilor publice și asociațiilor de locatari/proprietari care au încheiat un contract individual cu RAJA SA.
spacer Contul meu RAJA poate fi accesat de pe pagina principală a site-ului www.rajac.ro, apăsând butonul Cont Client.
spacer Aici, abonatul trebuie să introducă codul de client, numele si prenumele titularului/titularilor de contract, o adresă de e-mail validă, cu care abonatul se poate loga ulterior și la care va primi mesajele legate de contul de client, numărul de telefon și o parolă ce va fi introdusă de două ori pentru ca sistemul să verifice securitatea ei. Totodată, abonatul trebuie să fie de acord cu termenii și condițiile pe baza cărora li se pune la dispozitie acest serviciu modern, rapid şi sigur. Odată înregistrat, clientul se poate autentifica doar prin introducerea adresei de e–mail sau a codului de client și a parolei.
spacer Folosirea platformei online aduce numeroase avantaje precum: acces permanent și din orice locație la contul de client, reducerea timpului primirii / vizualizării și plății facturilor, transparenţă, comoditate și securitate în realizarea tranzacţiilor.
spacer Biroul de presă

Conferinţă de presă RAJA Oneşti - 6 ianuarie 2018

COMUNICAT RAJA S.A. privind umflarea tarifelor la apă şi canal de către unii administratori ai asociaţiilor de proprietari.

Raja Onestispacer Prin Hotărârea Consiliului Local Onești nr. 77 din data de 30.05.2017 s-a hotărât delegarea gestiunii serviciului public de apă şi canalizare din Municipiul Onești către S.C. RAJA S.A., începând cu data de 01.06.2017.
spacer S.C. RAJA S.A. Constanţa este cel mai mare operator regional din România în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă și al epurării apelor uzate, care deservește abonații din 152 de localități, de pe raza a 8 județe: Constanța, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Brașov, Prahova, Ilfov și Bacău.
spacer În toată aria de operare, S.C. RAJA S.A. percepe tarife unice pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, prețurile practicate fiind următoarele: 1 mc apă - 4,09 lei; 1 mc canal - 3.63 lei, la care se adaugă TVA.
spacer În ultima perioadă, pe adresa societăţii RAJA S.A. Constanţa au ajuns mai multe sesizări, primite din partea utilizatorilor din cadrul asociaţiilor de proprietari, de la nivelul Municipiului Onești.
spacer Sesizările vizau tarifele la apa potabilă, afişate de unii administratori ai asociaţiilor.
spacer Tarifele ce frizează ridicolul, pentru că în unele cazuri ajung şi la 13,1 lei/mc, nu au nici o legatura cu sumele facturate de SC RAJA SA si nu stim prin ce metoda de calcul s-a ajuns la aceasta suma.
spacer Menționăm că pe notele de consum prezentate locatarilor/ proprietarilor din cadrul asociațiilor de proprietari/locatari din municipiul Onești, singura utilitate publică este serviciul de alimentare cu apă și canalizare, restul cheltuielilor reprezentând costuri administrative și altele, stabilite la nivelul asociației și care NU au nici o legatură cu tarifele unice practicate de SC RAJA SA.
 
spacer Cu această ocazie vă aducem la cunoștință dispozițiile Legii nr. 230 din 6 iulie 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, Articolul 48:
 spacer (1) Stabilirea şi repartizarea sumei care priveşte proprietatea comună ce revine fiecărui proprietar din cadrul condominiului se fac proporţional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună.
spacer (2) Cheltuielile efectuate de asociaţia de proprietari pentru plata unor servicii de utilităţi publice sau de altă natură, legate de proprietăţile individuale din condominiu şi care nu se facturează individual pe fiecare dintre acestea, se repartizează după acelaşi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu furnizorul respectivului serviciu.
spacer Articolul 48^1
spacer Asociaţia de proprietari, prin grija preşedintelui asociaţiei, va afişa lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi va arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari.
spacer Suntem sideraţi de aceste tarife, mai ales în contextul în care S.C. RAJA S.A. Constanţa a practicat şi va practica o politică tarifară socială, conştientă de faptul că apa este un bun indispensabil, fără de care nu se poate trăi şi de care orice om, indiferent de statutul social, are nevoie.
spacer Având în vedere prețul plătit de oneșteni pana la data de 01. 06. 2017 ( 9,87 lei - apă potabilă, canalizare și apă meteo), dar și faptul că RAJA Constanța NU încasează tariful pentru apele pluviale de la abonați, rezultă că oneștenii platesc, începând cu data de 1 iunie 2017, cu 1.09 lei / mc mai puțin pentru prestarea serviciilor de apă și canalizare.  
spacer Începând cu 01 iunie 2017, odată cu preluarea serviciului de alimentare cu apă de către SC RAJA SA, tariful a scăzut cu 1,09 lei, oneștenii plătind la ora actuală doar 4,09 lei/mc apă potabilă, la care se adaugă TVA. 
spacer Prețul unic practicat de compania noastră, de  4,09 lei  - 1 mc apa și 3.63 lei - 1 mc canal, la care se adaugă TVA , este perceput din luna decembrie 2013, această nemodificare de tarif de aproape 4 ani arătând încă o data seriozitatea companiei si interesul  față de abonați.  Mai mult, acest tarif nu va fi modificat până la data de 31.12.2018.
spacer În această situaţie, facem un apel către toţi utilizatorii, care au nelămuriri în ceea ce priveşte tarifele afişate de unii administratori, să nu ezite să contacteze S.C RAJA S.A. Constanţa, prin serviciile Relaţii Clienţi, Juridic şi Valorificare, la sediul Centrului Zonal Onesti din strada Jupiter nr. 3.
spacer Biroul de presă.

COMUNICAT privind riscurile generate de interconectarea reţelei publice de alimentare cu apă potabilă cu instalaţii interioare ce folosesc apă din alte surse decât ale operatorului.

RAJA - Bilanţul primelor 100 de zile de activitate la Oneşti

RAJA - comunicat despre raportul prestator/consumator - IMPORTANT DE ŞTIUT!

spacer Conform prevederilor legale asa cum sunt acestea mentionate in Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicata*) a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 38 alin. 4, literele c) si e), Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, art. 36 alin. 3 lit. d), Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 si Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare “Apa canal – Constanta” si in care isi desfasoara activitatea operatorul regional SC RAJA SA Constanta, art. 229, Contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare art. 7 (2), referitoare la obligatia utilizatorilor de servicii de alimentare cu apa si canalizare de a asigura accesul reprezentantilor operatorului, in cazul in care caminul apometric se afla pe proprietatea sa, in vederea stabilirii consumurilor si / sau verificarii instalatiilor, va aducem la cunostinta urmatoarele:
spacer - Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicata*) a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 4, punctual (7) car si dispozitiile ORDINULUI nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare art. 5, punctual (7) – Se interzice orice legatura sau interconectare intre sistemele de alimentare cu apa potabila si sistemele de alimentare cu apa industriala.
spacer - ORDINUL nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 177, punctual (3) – Utilizatorii care se alimenteaza din surse proprii si care evacueaza apa uzata in reteaua de canalizare vor achita contravaloarea acesteia in baza contractului incheiat cu operatorul, in care se va specifica modul de masurare sau determinare a cantitatilor evacuate.
spacer - ORDINUL nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 177, punctual (3)- Utilizatorii care au in dotare instalatii interioare ce folosesc apa din alte surse decat ale operatorului nu vor executa legaturi la reteaua de distributie apartinand sistemlui de alimentare cu apa.
spacer - ORDINUL nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 229 –
spacer Utilizatorul este obligat:
spacer - sa respecte clauzele contractului de furnizare / prestare incheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apa si / sau canalizare;
spacer - sa nu modifice instalatia interioara de distributie a apei potabile fara avizul operatorului;
spacer - sa comunice operatorului/ prestatorului serviciului, daca sunt detinatori de surse proprii de apa, data punerii in functiune a acestora, in vederea facturarii cantitatilor de apa uzata deversate in reteaua de caanalizare. In acest scop au obligatia sa instaleze apometre, sa tina la zi registrul de evidenta, pe baza caruia sa se poata calcula si verifica debitul surselor proprii.
spacer Astfel, va comunicam ca, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Unitatile administrative teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare “Apa canal – Constanta” si in care isi desfasoara activitatea operatorul regional SC RAJA SA Constanta, art. 205, lit. j) –
spacer Operatorul are dreptul sa sisteze furnizarea / prestarea serviciului de alimentare cu apa prin debransare de la retelele publice de distributie ori de la retelele de canalizare fara notificare prealabila, pentru a evita aparitia unor pericole privind igiena si sanatatea populatiei si in urmatoarele cazuri: interconectarea sursei proprii cu sistemul de apa potabila furnizata de operator, inclusive in cazul in care separarea retelelor de realizeaza prin montarea unui clapet de sens.
spacer Avand in vedere pericolul pe care il reprezinta introducerea in sistemul public de alimentare a apei netratate si neverificate microbiologic cat si riscurile ce deriva, SC RAJA SA isi rezerva dreptul de a anunta Directia de Sanatate Publica si Garda de Mediu.
spacer Biroul de presa

RAJA S.A. Constanţa - ziua nr. 44 la Oneşti, pe dealul Cuciur

Investiţiile RAJA sunt în grafic

44 de milioane de euro investiţii la Oneşti

spacer Poate că nu îndrăgim foarte mult şedinţele de bilanţ şi asta dintr-un mare motiv: durează... Totuşi... unele merită efortul.
spacer Mai jos vă oferim înregistrarea şedinţei de bilanţ a compatiei RAJA S.A. la o lună după preluarea sistemului de apă şi canalizare de la Oneşti.
spacer Ne dorim să vizionaţi acest material pentru că... merită... Este uimitor să vezi cu ce viteză şi calitate se lucrează. Este uimitor să vezi ce-au reuşit să facă în doar 30 de zile. Este un alt fel de a spune "treabă românească", de data aceasta în sensul bun al cuvântului.
spacer Aproape că nu mai recunoşti staţia de acumulare a apei de la Cuciur. Şi dacă noi, cei prezenţi am fost uimiţi de ce am văzut acolo, domnii de la RAJA privesc asta cu detaşare numind-o NORMALITATE.
spacer A avut loc această şedinţă, joi, 6 iulie, pe la orele 16.30. A fost invitat întregul Consiliu Local, primari din alte localităţi interesate să afle cât mai mult despre RAJA.
spacer Directorului general, Dl. Felix Stroe, a prezentat planurile de investiţii pentru următoarea perioadă. Mai exact, SC RAJA SA Constanța a elaborat un program investiţional care să permită modernizarea, extinderea şi reabilitarea sistemului de apă şi canalizare, în valoare de peste 44 milioane de euro, investiţii dezvoltate cu fonduri europene nerambursabile.
spacer Aproape 8 milioane de euro vor fi investitI în crearea unei surse de apă şi a unei staţii de tratare, alte peste 4 milioane de euro vor fi investite în reabilitarea reţelei de distribuţie iar alte apoximativ 17 milioane euro sunt destinate construcţiei unei noi staţii de epurare, inclusiv treapta terţiara, ce va putea deservi aproximativ 65.000 de persoane.
spacer Acordaţi-vă o oră pentru a viziona acest material pentru că merită... În sfârşit, ni se întâmplă ceva bun...


Ce s-a întâmplat la Oneşti în prima lună de când RAJA SA gestionează sistemul de apă şi canalizare. Ce se va întâmpla în viitor? Pentru a răspunde la această întrebare, mergem împreună la Constanţa pentru a vedea un... alt fel de "treabă românească". Suntem bucuroşi să constatăm că... dacă se vrea... SE POATE!!!

 

Actualizat: 03-Jul-2020 12:21

.

Filmari Onesti

fotograf onesti

Onesti Online © 2001 - 2020 | Realizator www.ClaudiuStefanescu.ro | Temei legal de functionare | GDBR - Protecția datelor cu caracter personal |


Protectia Consumatorilor - A.N.P.C. TR

sus
facebook
youtube