Anunturi cu plata prin SMSAnunturi Onesti Online - mica publicitate cu plata prin SMS

Aici sunt afisate doar anunturile postate in ultima perioada.
Vezi toate anunturile
| Imobiliare | Diverse | Munca |

 • S.C. RAP INSTAL S.R.L. angajeaza electricieni, instalatori instalatii sanitare, termice, ventilatie, sudori. Lucrarile se desfasoara in Brasov si in deplasare, in functie de proiect .CV-urile se trimit la : raluca.bubuianu@rap-group.ro Tel: 0731043615 [30.04.2019] Fact 1033
 • SC Confer Group SRL angajeaza: inginer pentru execuție €“ absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii. Cerinte: experienta in executie €“ 5 ani; cunostinte PC; permis de conducere CV-urile se pot transmite pe e-mail: office@confergroup.ro. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234 314858 sau la sediul societatii din Onesti, str. Calea Marasesti nr.33, jud. Bacau. [02.04.2019] 2019-03-15 09:59:31 ORG 7188247. 7188251
 • SC Confer Group SRL angajeaza: dulgheri si fierari-betonisti. Cerinte: calificare in meserie, experienta in executie, disponibilitate pentru deplasare. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234314858 sau la sediul societatii din Onesti, str. Calea Marasesti nr.33, jud. Bacau [02.04.2019] 2019-03-15 10:02:42 ORG 7188262, 7188266
 • Angajez femeie serioasa pentru insotire doamna in varsta de 80 de ani fara probleme medicale. Program de lucru intern 24 din 24 de ore, cazare si hrana asigurate de angajator. Salariu 3.200 lei lunar. Se asigura concedii periodice. Doamna locuieste in judetul Cluj, iar postul este in judetul Cluj. Conditii de angajare si relatii suplimentare la telefon 0731900513
 • spacer Cu un istoric de peste 19 de ani în producerea şi comercializarea dispozitivelor de protecţie individuală, ca urmare a investiţiilor realizate şi a dezvoltării susţinute din ultimii 9 ani, compania urmareşte extinderea echipei.
  spacer Valorile noastre sunt: grija pentru oameni, recunoaşterea profesională, dezvoltarea şi perfecţionarea continuă.
  spacer Vă aşteptăm în echipa noastră!
  spacer Angajăm:

  spacer - inginer textilist cu experienţă,
  spacer - ingineri textilisti - entry level, pentru departamentele: Producţie, Proiectare,
  spacer - tehnicieni, tehnologi, normatori,
  spacer - tineri în vederea calificării la locul de muncă.
  spacer Se asigură: prime de relocare, de instalare, de încadrare; pachet salarial motivant; baza tehnico-materială de ultimă generaţie; mediu de lucru de nivel superior; spor de fidelitate pentru vechime în firmă; program de lucru de 8 ore de luni până vineri; cazare în apartamentul firmei în Oneşti (în cazul relocării);
  spacer Descrierea companiei: www.trotustex.com,
  spacer Puteti trimite C.V.-ul dvs. la adresa de mail: contact@trotustex.com;
  spacer Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la tel.: 0234.347.035
  spacer [30.03.2019] Fact 1006/30.01.2019
 • Spălătoria auto K nouă angajează personal. Se oferă salariul motivant, bonusuri și carte de muncă. Relații la telefon 0744 455 763. [31.03.2019] fact 1027/21.02.2019
 • Fabrica de biscuiti Croco angajează: paznici, magazineri, mecanici si electricieni, Sef serv.logistica – desfacere, Specialist IT. economisti si contabili, cu sau fara experienta. Interviu zilnic la ora 16.00 la sediul societăţii. Relatii de luni pâna vineri la telefon: 0234.315.017, 0722.298.708
 • Fabrica de biscuiti Croco angajează: personal cu studii superioare pentru serviciile desfacere-logistica, livrare, productie, aprovizionare. Interviu zilnic la ora 16.00 la sediul societăţii. Relatii de luni pâna vineri la telefon: 0234.315.017, 0722.298.708
 • Fabrica de biscuiti Croco angajează: inginer mecanic, inginer automatist si inginer electric. Interviu zilnic la ora 16.00 la sediul societăţii. Relatii de luni pâna vineri la telefon: 0234.315.017, 0722.298.708

Radiologie dentara onesti

Apa potabila din municipiul Onesti se incadreaza in parametrii de siguranta si nu prezinta niciun risc asupra sanatatii umane

spacer Incepand cu luna iunie 2017, RAJA SA este operatorul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare din muncipiul Onesti. Inca de la preluare, activitatea companiei noastre s-a axat pe cresterea calitatii serviciilor oferite, pornind de la asigurarea apei potabile in program non-stop, si nu in ultimul rand monitorizarea calitatii apei livrate onestenilor. In acest sens, personalul specializat RAJA SA preleveaza probe din ora in ora, pentru a analiza indicatorii de potabilitate si de conformare ai apei livrate. Probele recoltate din toate zonele municipiului sunt analizate in laboratoare specializate.
spacer Mai mult, calitatea apei potabile livrata in municipiul Onesti, este certificata si de catre Directia de Sanatate Publica Bacau. Reprezentantii DSP Bacau asigura o monitorizare de control, prin prelevarea de probe din toate retelele municipiului, probe ce sunt analizate in laboratoarele proprii.
spacer Pentru municipiul Onesti, RAJA SA cumpara apa potabila de la CRAB Bacau, compania noastra fiind in acest caz redistribuitor de apa potabila.
spacer In conformitate cu prevederile contractului de cumparare apa potabila, vanzatorul – CRAB Bacau are obligatia sa livreze catre RAJA S.A. apa potabila care indeplineste standardele, normativele, conditiile de calitate privind apa potabila, potrivit Legii nr.458/2002.
spacer In ultimele zile, la nivelul barajului Poiana Uzului s-au demarat lucrari de intretinere si reparatiii, care au generat o crestere a turbiditatii apei brute, folosite pentru potabilizare de catre Compania Regionala de Apa Bacau. Imediat, RAJA SA a intensificat actiunile de verificare si de tratare a apei potabile livrate onestenilor. Mai mult, s-a solicitat in mod oficial Directiei de Sanatate Publica Bacau prelevarea si analizare de probe suplimentare, care sa ateste calitatea apei livrate consumatorilor din municipiul Onesti.
spacer Conform informatiilor furnizate de DSP Bacau, apa distribuita de RAJA SA in municipiul Onesti se incadreaza in parametrii de siguranta si nu prezinta niciun risc asupra sanatatii umane.
spacer Mai mult, reprezentantii DSP Bacau monitorizeaza si situatia lucrarilor de intretinere de la barajul Poiana Uzului, prin prelevare si analizare de probe de la nivelul sursei de apa si a statiei de tratare ce apartine CRAB Bacau. In toata aceasta perioada, RAJA SA a luat toate masurile necesare pentru a se asigura apa potabila de calitate atat prin intensificarea activitatilor de tratare a apei primite, cat si prin cresterea numarului de analize de la nivelul retelelor stradale de alimentare de apa.
spacer Asiguram toti abonatii companiei noastre ca apa livrata este conforma si respecta toti parametrii de siguranta pentru sanatatea populatiei. Activitatea primordiala a companiei noastre este asigurarea calitatii serviciilor livrate, calitate certificata de mii de analize facute in timp real, pentru ca onestenii sa aiba siguranta ca apa de la robinet este o apa sigura, destinata consumului uman.
spacer Purtator de cuvant
spacer Calin Ghioc Cristiana

Ședință ordinară a Consiliului Local Onești

spacer În conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, Primarul municipiului Oneşti anunţă publicul interesat asupra şedinţei ordinare a Consiliului Local Oneşti ce va avea loc în data 21 martie 2019, ora 14,00 la sediul Consiliului Local Oneşti.
spacer ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare cuprinde următoarele proiectele de hotărâri ce vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oneşti:
spacer 1. Raportul primarului Municipiului Oneşti privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Oneşti în anul 2018.
spacer 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2019.
spacer 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării evenimentului „Marșul absolvenților 2019”.
spacer 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuarii operatiunilor notariale de dezmembrare a doua corpuri de proprietate apartinând Municipiului Onesti,  aprobarea efectuarii operatiunilor notariale de schimb de terenuri intravilane si extravilane intre Municipiul Onesti si d-na Bucioaca Veronica precum si alipirea unor corpuri de proprietate in vederea construirii unui Cimitir crestin-ortodox.
spacer 5. Proiect de hotărâre privind abrogarea art. 1 și art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 107 din 12.07.2018 pentru modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 65/24.10.2002 privind aprobarea concesionarii si inchirierii unor suprafete de teren si atestarea unei suprafete de teren la domeniul privat al municipiului Onesti.
spacer 6. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Anexei Hotarării Consiliului Local nr. 41 din 27.02.2019 privind aprobarea atestării aparteneței unor imobile la domeniul privat al Municipiului Oneşti.
spacer 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor reglementări din cadrul Regulamentelor privind repartizarea și închirierea locuințelor ce aparțin Municipiului Onești.
spacer 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate nr. 2 pentru  anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor ANL  din Municipiul Onești.
spacer 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate nr. 1 pentru  anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere si prin extindere, a locuințelor sociale din Municipiul Onești.
spacer 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Onesti in comisia de evaluare a ofertantilor pentru inchirierea si concesionarea bunurilor imobile ce apartin domeniului public si privat al municipiului Onesti.
spacer 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii si inchirierii unor bunuri imobile ce apartin Municipiului Onesti.
spacer 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestarii apartenentei unor imobile la domeniul privat al Municipiului Onesti.
spacer 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenentei la domeniul public al Municipiului Onesti, a unor imobile de interes local.
spacer 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii Școlii Postliceale „Ana Aslan” Onești în Școala Postliceală Sanitară „Sanity” Onești.
spacer 15. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al Municipiului Onesti - domeniul public, în cotă definitivă, pentru imobilul-construcție, de interes local, Casa de Cultura a Sindicatelor.
spacer 16. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36 din 27 februarie 2019 privind  scoaterea din funcţiune și din evidențe a adăpostului special de protecție civilă din Bulevardul Republicii nr.66B1, Municipiul Onești.
spacer 17. Diverse.
spacer Toate proiectele sunt inițiate de primarul Nicolae Gnatiuc

Andreea & Gabriel from Claudiu Stefanescu - programați din timp filmările dvs. la www.VideoGraf.ro

Vezi aici albumul foto complet...

Vezi aici albumul foto complet...

Autoliv Jobs

Service Auto Onesti

fotograf onesti

Vega Security

Filmari Onesti

Cinema Capitol OnestiBiblioteca Municipala Radu Rosetti OnestiMuzeul de Istorie

Informații la zi...

Raja Onesti

Pagini realizate de noi

Prestari servicii
ClaudiuStefanescu.ro
Tur-Panoramic-Virtual-360.ro
webdesign360.ro
VideoGraf.ro
AxiService.ro
ProGreen.ro
Brixongroup.ro
Florovit.ro
Comert
AxiAutoonline.ro
Sanatate-wellness-ocrotire
GrifloMed.ro
Optisav.Dentalsav.ro
Dentalsav.ro
SpitalOnesti.ro
OzonMedica.ro
EverestDent.ro
Camin-Batrani-Alzheimer.ro
Turism-divertisment
HavanaTarguOcna.ro
Poiana-Verde.ro
HotelParcOnesti.ro
Oficiale
PrimariaCasin.ro

Vezi portofoliu complet...

Filmari Onesti

Onesti Online © 2001 - 2019 | Realizator www.ClaudiuStefanescu.ro | Temei legal de functionare | GDBR - Protecția datelor cu caracter personal |


Protectia Consumatorilor - A.N.P.C. TR

sus
facebook
youtube