Anunturi cu plata prin SMSAnunturi Onesti Online - mica publicitate cu plata prin SMS
sau factură emisă la cerere.

Aici sunt afisate doar anunturile postate in ultima perioada.
Vezi toate anunturile
| Imobiliare | Diverse | Munca |

 • Certificat Energetic Cladiri si Apartamente: Onesti, Tg. Ocna, Slanic Moldova, Darmanesti, Comanesti, Moinesti. Ing. Stancu Marian. TelȘ 0722891365 [10.08.2019] 2019-04-09 10:03:31 Operator: VDF Id tranzactie: 3563707
 • SC Confer Group SRL angajeaza conducători auto - categoria C / D, cu certificat de pregatire profesionala pentru transport marfa si persoane. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234314858 sau la sediul societatii din Onesti, str. Calea Marasesti nr.33, jud. Bacau. [21.04.2019] 2019-04-08 11:20:57 7280335, 7280337
 • SC Confer Group SRL angajeaza masinisti / mecanici utilaje pentru buldoexcavator / excavator / buldozer. Informatii suplimentare se pot obtine  la telefon 0234314858 / 0234315740  sau  la  sediul societatii din Onesti,  str. Calea Marasesti nr.33, jud. Bacau. [21.04.2019] 2019-04-03 14:26:39 7262817
 • SC Confer Group SRL angajeaza dulgheri  si  fierari-betonisti. Cerinte: calificare in meserie, experienta in executie, disponibilitate pentru deplasare. Informatii suplimentare se pot obtine  la telefon 0234314858   sau  la  sediul societatii diin Onesti,  str. Calea Marasesti nr.33, jud. Bacau. [21.04.2019] 2019-04-03 14:27:08 7262821
 • SC Confer Group SRL angajeaza ingineri pentru executie – absolventi ai Universitatii Tehnice de Constructii. Cerinte: Experienta in executie – 5 ani; Cunostinte PC; Permis de conducere. CV-urile se pot transmite pe e-mail: office@confergroup.ro. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234 314858 sau la sediul societatii din Onesti, str. Calea Marasesti nr.33, jud. Bacau. [21.04.2019] 2019-04-03 14:28:07 7262823
 • SC Albrau Prod SA angajează în condiții avantajoase: - ingineri industrie alimentara - ingineri automatisti - laboranti - biologi - economisti - contabili - operatori - lacatusi mecanici - electricieni - gestionari - manipulanti - muncitori necalificati CV-urile se primesc pe e-mail: albrau@albrau.ro , fax: 0234319052 sau la sediul societății din Str. Avântului nr. 20, Onești, județul Bacău. Relații la tel.: 0372706480 [exp 30 mai 2019]
 • spacer Cu un istoric de peste 19 de ani în producerea şi comercializarea dispozitivelor de protecţie individuală, ca urmare a investiţiilor realizate şi a dezvoltării susţinute din ultimii 9 ani, compania urmareşte extinderea echipei.
  spacer Valorile noastre sunt: grija pentru oameni, recunoaşterea profesională, dezvoltarea şi perfecţionarea continuă.
  spacer Vă aşteptăm în echipa noastră!
  spacer Angajăm:

  spacer - inginer textilist cu experienţă,
  spacer - ingineri textilisti - entry level, pentru departamentele: Producţie, Proiectare,
  spacer - tehnicieni, tehnologi, normatori,
  spacer - tineri în vederea calificării la locul de muncă.
  spacer Se asigură: prime de relocare, de instalare, de încadrare; pachet salarial motivant; baza tehnico-materială de ultimă generaţie; mediu de lucru de nivel superior; spor de fidelitate pentru vechime în firmă; program de lucru de 8 ore de luni până vineri; cazare în apartamentul firmei în Oneşti (în cazul relocării);
  spacer Descrierea companiei: www.trotustex.com,
  spacer Puteti trimite C.V.-ul dvs. la adresa de mail: contact@trotustex.com;
  spacer Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la tel.: 0234.347.035
  spacer [30.04.2019] Fact 1006/30.01.2019
 • Angajez doamna serioasa, cu experienta, buna gospodina, pentru gătit și menaj (curățenie). Suntem o familie de patru persoane și locuim la casă în oras, Onesti. Programul este de 8 ore pe zi, de luni până vineri de la orele 10:00 la orele 18:00. Cerinta obligatorie - nefumătoare și cu experiență. Am rugamintea să sune doar personale care corespund cerințelor. Persoana contact: Ovidiu 0743100451 [30.04.2019]
 • Angajăm ajutor electrician Cerințe: - candidatul trebuie să fie serios, muncitor, disciplinat; - apt pentru lucru la înălțime; - cunoștințe minime: tras cablu, montare canal cablu metalic, etc. Pachet salarial motivant, ore suplimentare plătite - bonusuri frecvente - lucru într-un colectiv tânăr și dinamic. Trimiteti CV-urile pe adresa: office@electrovision.ro în vederea programării unui interviu. Info la tel 0752198030. [30.04.2019] fact 1034
 • S.C. RAP INSTAL S.R.L. angajeaza electricieni, instalatori instalatii sanitare, termice, ventilatie, sudori. Lucrarile se desfasoara in Brasov si in deplasare, in functie de proiect .CV-urile se trimit la : raluca.bubuianu@rap-group.ro Tel: 0731043615 [30.04.2019] Fact 1033
 • Angajez femeie serioasa pentru insotire doamna in varsta de 80 de ani fara probleme medicale. Program de lucru intern 24 din 24 de ore, cazare si hrana asigurate de angajator. Salariu 3.200 lei lunar. Se asigura concedii periodice. Doamna locuieste in judetul Cluj, iar postul este in judetul Cluj. Conditii de angajare si relatii suplimentare la telefon 0731900513
 • Fabrica de biscuiti Croco angajează: paznici, magazineri, mecanici si electricieni, Sef serv.logistica – desfacere, Specialist IT. economisti si contabili, cu sau fara experienta. Interviu zilnic la ora 16.00 la sediul societăţii. Relatii de luni pâna vineri la telefon: 0234.315.017, 0722.298.708
 • Fabrica de biscuiti Croco angajează: personal cu studii superioare pentru serviciile desfacere-logistica, livrare, productie, aprovizionare. Interviu zilnic la ora 16.00 la sediul societăţii. Relatii de luni pâna vineri la telefon: 0234.315.017, 0722.298.708
 • Fabrica de biscuiti Croco angajează: inginer mecanic, inginer automatist si inginer electric. Interviu zilnic la ora 16.00 la sediul societăţii. Relatii de luni pâna vineri la telefon: 0234.315.017, 0722.298.708

Ședință ordinară a Consiliului Local Onești

spacer În conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, Primarul municipiului Oneşti anunţă publicul interesat asupra şedinţei ordinare a Consiliului Local Oneşti ce va avea loc în data 22 aprilie 2019, ora 15.00 la sediul Consiliului Local Oneşti.
spacer ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare cuprinde următoarele proiectele de hotărâri ce vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oneşti: 
spacer 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai  2019. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 2. Proiect de hotarare privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar.
spacer 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Municipiului Onesti pe anul 2019, a bugetului multianual, a bugetului la activitatile autofinantate, a listelor de investitii pe anul 2019 si a listelor de investitii multianuale.  Iniţiatori: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării unor evenimente cultural artistice de către Municipiul Onești - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar veteranilor de război, văduvelor veteranilor de război, care domiciliază în Municipiul Onești, cu ocazia „Zilei veteranilor de război”, pentru anul 2019. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC domeniu Public și Privat Onești SA pe anul 2019. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 7. Proiect de hotărâre privind atestare la domeniul privat a Municipiului Onești a unui bun mobil. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea darii in administrare a unui spatiu, situat în incinta Spitalului Municipal „Sfântul Ierah Dr. Luca” Onesti catre Casa Judeteana de Pensii. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.19 din 30.01.2019 privind aprobarea completării Anexei nr. 5 – Lista de inventar a componentelor sistemelor de apă și canalizare aparținând domeniului public al municipiului Onești la Hotărârea Consiliului Local nr. 77/30.05.2017 privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Studiului de Oportunitate, a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare catre S.C. RAJA S.A., aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, a listei bunurilor aferente, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a Caietelor de sarcini ale serviciului. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii si inchirierii unor bunuri imobile – terenuri, care apartin Municipiului Onesti. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la procesul-verbal de predare-primire a bunurilor aferente contractului nr.16886/18.08.2010 de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public şi privat către S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării și modificării Hotărârii Consiliului Local nr.108/2018 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea bunurilor imobile ce aparţin domeniului public și privat al Municipiului Onești precum și reglementarea unor aspecte cu privire la contractele de concesiune și inchiriere aflate în derulare sau stabilite prin reguli speciale potrivit legii. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 218/28.12.2018 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 și a Regulamentului privind stabilirea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2019 pentru utilizatorii casnici și non-casnici. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici  si a proiectului cu privire la executie lucrari necesare obtinerii Autorizatiei de Securitate la incendiu pentru obiectivul de investitii: Sala Polivalenta ”Nadia Comaneci”,  din municipiul Oneşti. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 15. Proiect de hotărâre pentru privind modificarea indicatorilor tehnico – economici  si a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare pod pe DN11 km129+831 peste râul Trotuș la Onești, județul Bacău”. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 169/22.11.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economici in faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: ,,Reabilitare Gradinita cu program prelungit nr. 14, Municipiul Onesti”, si aprobarea actualizarii conform OUG nr. 114/ 2018. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 17. Proiect de hotărâre pentru actualizarea  proiectului "Reparatii capitale, modernizare si eficientizare energetica Spital Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onesti ", actualizarea documentatiei tehnico-economici  in faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea actualizarii conform OUG nr. 114/ 2018, a cheltuielilor legate de proiect si a actului aditional nr. 4 la Acordul de parteneriat nr. 48122 din 03.10.2017. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 18. Proiect de hotărâre privind modificarea  art. 3 din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr. 94/ 07.06.2018 si aprobarea actualizarii conform OUG nr. 114/ 2018 pentru proiectul  "Cresterea eficientei energetice a Gradinitei  Magnolia”. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 1999 privind aprobarea inventarului domeniului public al Municipiului Onești. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelelor de formulare cu regim special „Proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ pentru sancţionarea faptelor contravenţionale săvârşite prin utilizarea domeniului public şi privat al municipiului Onești, respectiv pentru sancţionarea faptelor contravenţionale săvârşite la regimul circulației rutiere în municipiul Onești. - Iniţiator: Abageru Laura –viceprimar
spacer 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unei comisii care sa analizeze activitatea desfășurată de Secția gestionarea câinilor fără stapân din cadrul SC Domeniu Public și Privat Onești SA. - Iniţiator: Ene Gheorghe – consilier local
spacer 22. Proiect de hotărâre privind soluționarea unor plângerii prealabile împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.35/27.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Municipiului Onești. - Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar
spacer 23. Diverse.

Radiologie dentara onesti

Concursului de artă plastică pentru copii

spacer Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti” şi Clubul UNESCO pentru Tineret şi Copii ”Gh. Mocanu” organizează cea de-a VI-a ediţie a Concursului de artă plastică pentru copii “Pagini fermecate, gânduri colorate”.
spacer Concursul îşi propune să aducă un omagiu marelui povestitor Ion Creangă, de la a cărui moarte se împlinesc, anul acesta, 130 de ani. Participanţilor li se solicită să ilustreze o întâmplare din opera sa, pe care o găsesc hazlie, năstruşnică sau plină de tâlc şi să argumenteze în câteva rânduri alegerea făcută.
spacer Competiţia îşi popune să stimuleze creativitatea şi imaginaţia celor mici, provocându-i la o inevitabilă comparaţie între copilăria lor şi a copiilor de acum 100 de ani şi, în acelaşi timp, la exprimarea liberă, atât prin desen şi culoare, cât şi prin cuvânt, a gândurilor generate de poveştile, povestirile sau amintirile lui Creangă.
spacer Concursul se adresează elevilor din toată ţara, se desfăşoară pe trei grupe de vârstă: 6-8, 9-11, 12-15 ani, iar desenele, în format A4, sunt aşteptate până pe data de 22 mai 2019, la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”.
spacer Regulamentul detaliat al concursului se găseşte în ataşament şi pe pagina de facebook a concursului.
spacer Vă mulţumim pentru colaborare! Pentru informaţii suplimentare sunteţi invitaţi să vă adresaţi coordonatorilor acestui proiect: - prof. pt. învăţământ primar Geta Constandiş, preşedintele Clubul UNESCO pentru Tineret şi Copii „Gh. Mocanu”, - bibliotecar Doina Brumă, şef serv. RPPD la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”,
spacer - Descarcă de aici documentația necesară...

Vezi aici albumul foto complet...

Vezi aici albumul foto complet...

Actualizat: 19-Apr-2019 10:54

Autoliv Jobs

Service Auto Onesti

Vega Security

Cinema Capitol OnestiBiblioteca Municipala Radu Rosetti OnestiMuzeul de Istorie

Informații la zi...

Raja Onesti

Pagini realizate de noi

Prestari servicii
ClaudiuStefanescu.ro
Tur-Panoramic-Virtual-360.ro
webdesign360.ro
VideoGraf.ro
AxiService.ro
ProGreen.ro
Brixongroup.ro
Florovit.ro
Comert
AxiAutoonline.ro
Sanatate-wellness-ocrotire
GrifloMed.ro
Optisav.Dentalsav.ro
Dentalsav.ro
SpitalOnesti.ro
OzonMedica.ro
EverestDent.ro
Turism-divertisment
HavanaTarguOcna.ro
Poiana-Verde.ro
Oficiale
PrimariaCasin.ro

Vezi portofoliu complet...

Filmari Onesti

fotograf onesti

Onesti Online © 2001 - 2019 | Realizator www.ClaudiuStefanescu.ro | Temei legal de functionare | GDBR - Protecția datelor cu caracter personal |


Protectia Consumatorilor - A.N.P.C. TR

sus
facebook
youtube